УМТ

  З метою відзначення вчених, які  внесли значний внесок у розвиток матеріалознавства та опублікували найкращі наукові праці, Українське матеріалознавче товариство ім. І.М. Францевича (УМТ) за фінансової підтримки президента УМТ А.В. Рагулі оголошує конкурс на присудження в 2021 році нагород імені видатних вчених– матеріалознавців:

   • нагорода ім. Валерія Скорохода (Skorokhod Award) – за визначні досягнення в галузі матеріалознавства впродовж всього життя (грошова премія – 5000 грн);
   • нагорода ім. Григорія Самсонова (Samsonov Award) – за визначні досягнення в галузі матеріалознавства тугоплавких сполук впродовж останніх 5 років (грошова премія – 4000 грн);
   • нагорода ім. Олени Андрієвської (Andrievska Award) – за найцінніший внесок у побудову діаграм стану фазових рівноваг багатокомпонентних систем протягом календарного року (грошова премія – 3000 грн).

Умови участі

  1.   У конкурсі на здобуття премій імені видатних учених можуть брати наукові працівники, науково-педагогічні працівники, аспіранти, ад’юнкти, докторанти, інші вчені та інженерно-технічні працівники наукових установ (організацій), вищих навчальних закладів, організацій та підприємств як індивідуально, так і у складі колективу претендентів.
      Колектив претендентів, робота якого висувається на здобуття нагороди, не може перевищувати чотирьох осіб. При цьому кожен із претендентів повинен бути безпосереднім учасником виконання роботи і кожному з претендентів повинен належати значний творчий внесок.   
  2.    Члени УМТ мають право номінувати вчених з усього світу на будь-яку нагороду, що затверджена УМТ.
  3.   На здобуття нагород можуть висуватися наукові роботи, які було опубліковано в фахових виданнях на момент подання. На здобуття нагород не висуваються роботи, за які їх виконавців уже було удостоєно нагород УМТ.
  4.   Колективи та окремі особи, які висунули наукові праці на здобуття іменної премії, подають до 31 грудня 2021 року:

а) мотиваційний лист, в якому викладено причини подання кандидата із зазначенням його професійних досягнень з достатньою деталізацією, щоб дати можливість Комісії з нагород оцінити гідність кандидата для отримання нагороди. Електронна копія мотиваційного листа, підписана особами, що номінують, подається електронними засобами разом із формою номінації, а оригінал необхідно надіслати на адресу УМТ рекомендованим листом або передати особисто.

б) заповнену форму номінації (Форма номінації) , яка містить:
     – детальну інформацію про номінанта;
     – публікації, на підставі яких здійснюється висунення:
            5 публікації за весь період діяльності – на премію ім. Валерія Скорохода;
            3 публікації за останні 5 років – на премію ім. Григорія Самсонова;
     1 наукова робота за останній календарний рік – на премію ім. Олени Андрієвської.

З деталями  можна ознайомитись у Положенні про нагороди УМТ (Положення про нагороди УМТ).