Українське матеріалознавче товариство ім. І. М. Францевича

Сертифікат

ПІБ

Коротка інформація

UMRS-2024-130

Барановський
Дмитро
Іванович

Молодший науковий співробітник
Немає
Інститут Проблем Матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України
Київ

Спікання нанорозмірної оксидної кераміки, 3D-друк, Порошкова металургія, Синтез нанорозмірного порошку TiO2.

UMRS-2024-129

Божко
Сергій
Анатолійович

доцент
к.т.н.,с.н.с.
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпро

Взаємодія випромінювання з матеріалами, порошкова металургія

UMRS-2024-097

Батаєв
Юрій
Миколайович

Науковий співробітник
Доктор філософії
Інститут Проблем Матеріалознавства ім. Францевича
Київ

ЄПР, тверде тіло, полімери

UMRS-2024-131

Безкровна
Ольга
Миколаївна

старша наукова співробітниця
докторка технічних наук
Інститут монокристалів Національної академії наук України
Харків

Development and research of materials with luminescent and up-conversion properties

Більше...

UMRS-2024-038

Бернацький
Артемій
Володимирович

Завідувач відділу
кандидат технічних наук, старший дослідник
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України
Київ

Лазерні та гібридні технології обробки металів. Розробка технологій та створення обладнання.

UMRS-2024-078

Бондаренко
Максим
Олексійович

завідувач кафедри приладобудування, мехатроніки та комп'ютеризованих технологій
доктор технічних наук, професор
Черкаський державний технологічний університет
Черкаси

Наноінженерія поверхні, атомно-силова мікроскопія, формування та дослідження функціональних нанопокриттів на діелектриках, електронно-променеві методи мікрооброблення

UMRS-2024-075

Бричевський
Микола
Миколайович

старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України
Київ

Матеріалознавство функціональних та конструкційних матеріалів; воднева енергетика.

UMRS-2024-105

Боярська
Інна
Володимирівна

доцент
кандидат технічних наук
Луцький національний технічний університет
Луцьк

композиційні матеріали, методи структурування композитних матеріалів

UMRS-2024-104

Берднікова
Олена
Миколаївна

Провідний науковий співробітник
Доктор технічних наук, старший науковий співробітник
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України
Київ

Матеріалознавство, металознавство

UMRS-2024-060

Білий
Владислав
Олегович

молодший науковий співробітник
Магістр
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича Національної академії наук України
Київ

Легування карбіду бору, DFT, машинне навчання та програмування в матеріалознавстві

UMRS-2024-116

Бродніковський
Микола
Павлович

завідувач відділом 53
к.ф.-м.н., с.н.с.
ІПМ НАН України
Київ

Міцність та пластичність, структура матеріалів

UMRS-2024-107

Бірюкович
Ліна
Олегівна

доцент
К.т.н., доцент
НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського" НН ІМЗ ім. Є. О. Патона кафедра ВТМ та ПМ
Київ

Матеріалознавство тугоплавких сполук

UMRS-2024-111

Бурмак
Андрій
Петрович

доцент
к.т.н., доцент
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Київ

зміцнення поверхні металів та сплавів

UMRS-2024-096

Батаєв
Микола
Миколайович

Молодший Науковий Співробітник
Бакалавр, Магістр
Інститут Проблем Матеріалознавства ім. Францевіча
КИЇВ

Спектроскопія, Матеріалознавство

UMRS-2024-074

Бочечка
Олександр
Олександрович

Заступник директора з наукової роботи
Доктор технічних наук, професор
Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН УкраїниН
Київ

Вивчення умов і механізмів одержання під високим тиском полікристалічних та

Більше...

UMRS-2024-023

Бабаченко
Олександр
Іванович

директор
д.т.н., с.н.с.
Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України
Дніпро

Розробка наукових положень і технологічних рішень нових процесів виробництва колісно-бандажних

Більше...

UMRS-2024-019

Бородянська
Ганна
Юліївна

Завідувач лабораторією 48.1
д.т.н., старший дослідник
Інститут проблем матеріалознавства ім ІМ Францевича
Київ

Консолідація карбідів, боридів. Створення нових матеріалів сучасними методами ІПС, дослідження ентропійних матеріалів

UMRS-2024-068

Власенко
Юрій
Віталійович

старший викладач
-
Кафедра конструкції літальних апаратів, Аерокосмічний факультет Національний Авіаційний Університет
Київ

Системи автоматизованого проектування обладнання

UMRS-2024-002

Васільєв
Олександр
Олексійович

Завідувач відділу
к.х.н., доцент
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України
Київ

Багаторівневе комп'ютерне моделювання матеріалів, машинне навчання в матеріалознавстві, моделювання властивостей

Більше...

UMRS-2024-039

Вербицька
Тетяна
Іванівна

Старший викладач
к.т.н.
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Київ

фізичне матеріалознавство, фазові перетворення, тонкі плівки для магнітного запису

UMRS-2024-058

Ваврух
Валентина
Іванівна

аспірант 3-го року очної форми навчання
нема
Національний університет "Львівська політехніка"
с. Сокільники, Львівський р-н, Львівська обл.

особливості мікроструктури та фазового складу цирконієвої кераміки, характеристики тріщиностійкості кераміки

UMRS-2024-128

Васильєв
Олександр
Дмитрович

провідний науковець
д.ф.-м.н., професор
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича
Київ

матеріалознавство, паливні комірки, механічна поведінка, будова-властивості, фізика

UMRS-2024-047

Владимирський
Ігор
Анатолійович

директор
доктор фізико-математичних наук, старший дослідник
Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання імені Є.О. Патона КПІ ім. Ігоря Сікорського
Київ

Дифузійні та дифузійно-контрольовані процеси в матеріалах

UMRS-2024-054

Василів
Богдан
Дмитрович

старший науковий співробітник
к.т.н., ст.н.с.
Національний університет "Львівська політехніка"
Львів

Матеріалознавство керамічних і композитних матеріалів; високотемпературна міцність і тріщиностійкість; твердотільні оксидні паливні комірки

UMRS-2024-079

Вовк
Олена
Олександрівна

старший науковий співробітник
к.техн.н., старший науковий співробітник
Інститут монокристалів НАН України
Харків

хімія та фізика твердого тіла, оптичні матеріали

UMRS-2024-089

Гречанюк
Віра
Григорівна

зав. кафедрою хімії
д.х.н., проф.
Київський національний університет будівництва і архітектури
Київ

фізична хімія, матеріалознавство

UMRS-2024-053

Гумен
Олена
Миколаївна

Професор
Доктор технічних наук, професор
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Київ

Порошкові та композиційні матеріали і покриття, моделювання процесів і систем в матеріалознавстві

UMRS-2024-042

Гнилиця
Ігор
Дмитрович

Доцент кафедри будівництва та енергоефективних споруд
К.т.н., доцент
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Івано-Франківськ

Процеси синтезу керамічних сполук

UMRS-2024-088

Гречанюк
Микола
Іванович

провідний науковий співробітник
д.т.н., ст.науковий співробітник
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАНУ
Київ

матеріалознавство

UMRS-2024-067

Губенко
Світлана
Іванівна

професор
доктор технічних наук, професор
Інститут чорної металургії НАНУ; УДУНТ: ПДАБА
Дніпро

матеріалознавство, високоенергетичні обробки, неметалеві включення в сталях

UMRS-2024-046

Давидюк
Максим
Олегович

Студент
Молодший спеціаліст
Навчаюсь в ЛНТУ
Луцьк

Порошкова металургія, компʼютерне метаріалознавство, мехатроніка, композиційні матеріали

UMRS-2024-026

Дудка
Олександр
Іванович

доцент
к.т.н., доцент
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Київ

Матеріалознавство

UMRS-2024-032

Долженкова
Олена
Федорівна

Старший науковий співробітник
доктор технічних наук, старший дослідник
Інститут монокристалів НАН України
Харків

Вирощування кристалів, Дефекти кристалічної будови, Механічні властивості кристалів; Розробка та

Більше...

UMRS-2024-050

Дергачов
Михайло
Петрович

Доцент
канд. фіз.-мат. наук, доцент
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпро

Матричні нанокомпозити і фотонно-кристалічні структури на основі синтетичних опалів та активних діелектриків, лазерно-активних речовин, металів

UMRS-2024-065

Дідук
Ірина
Іванівна

Старший науковий співробітник
к.т.н.
Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАНУ
Київ

Фізико-хімічні властивості силікатних розплавів; вивчення умов формування волокон; дослідження властивостей

Більше...

UMRS-2024-080

Дегула
Андрій
Іванович

доцент
кандидат технічних наук, доцент
Сумський державний університет
Суми

дифузійна металізація сталей та твердих сплавів

UMRS-2024-049

Євтушенко
Арсеній
Іванович

Завідувач відділу
к.ф.-м.н., с.д.
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України
Київ

Фізика та технологія оксидних матеріалів

UMRS-2024-031

Жданюк
Наталія
Василівна

старший викладач
канд. тех. наук
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Київ

Синтез та властивості скла та кристалічних метеріалів з підвищеним вмістом

Більше...

UMRS-2024-057

Зайчук
Наталія
Петрівна

доцент кафедри матеріалознавства
к.т.н., доцент
ЛНТУ
Луцьк

Матеріалознавство, Жароміцні сплави та покриття

UMRS-2024-106

Звірко
Ольга
Іванівна

Завідувач відділу
Д.т.н., проф.
Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка Національної академії наук України
Львів

Матеріалознавство

UMRS-2024-062

Згалат-Лозинський
Остап
Броніславович

в.о. заступника директора
д.т.н, с.н.с.
ІПМ
Київ

адитивні технології, розумні матеріали, наноматеріали, сучасні методи консолідації

UMRS-2024-041

Зінченко
Віктор
Федосійович

Завідувач відділу хімії функціональних неорганічних матеріалів
Доктор хімічних наук,професор
Фізико-хімічний інститут ім.О.В.Богатського НАН України
Одеса

Розробка наукових основ створення матеріалів для інтерференційної оптики,наноструктури, біосумісні матеріали

UMRS-2024-044

Іващенко
Євген
Вадимович

Доцент
КТН, Доцент
НТУ України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, НН ІМЗ ім. Є.О. Патона, кафедра ФМТО
Київ

Високоенергетичні методи обробки матеріалів

UMRS-2024-103

Імбірович
Наталія
Юріївна

доцент кафедри матеріалознавства
к.т.н., доцент
Луцький національний технічний університет
Луцьк

Синтез покриттів на легких сплавах методом плазмоелектролітного оксидування

UMRS-2024-093

Іванченко
Сергій
Едуардович

молодший науковий співробітник
кандидат технічних наук
Інститут Проблем Матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України
Київ

Порошкова металургія, наноматеріали, полімер-керамічні композиційні матеріали, реологія складних систем, моделювання

Більше...

UMRS-2024-048

Клюйко
Олександр
Ігорович

Студент
бакалавр
Студент
Луцьк

прикладна механіка

UMRS-2024-070

Кучер
Олександр
Сергійович

аспірант
немає
НТУУ "КПІ" ім. І. Сікорського
Київ

Порошкова металургія

UMRS-2024-025

Казимиренко
Юлія
Олексіївна

професор кафедри матеріалознавства і технології металів
доктор технічних наук, доцент
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
м. Миколаїв

порошкові і композиційні матеріали стратегічного призначення

UMRS-2024-033

Костенко
Ігор
Андрійович

доцент
кандидат технічних наук, доцент
НУ "Чернігівська політехніка"
Чернігів

корозія, матеріалознавство, захист довкілля

UMRS-2024-085

Крижановська
Олександра
Сергіївна

с.н.с.
к.т.н.
Інститут монокристалів НАН України
Харків

Оптична нанокераміка, синтез нанопорошків, евтектичні матеріали

UMRS-2024-015

Кречковська
Галина
Василівна

провідний науковий співробітник
доктор технічних наук, старший дослідник
Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України
Львів

Об’єкти теплоенергетики, нафто- і газопроводи, металеві та композитні матеріали.

UMRS-2024-024

Кононенко
Ганна
Андріївна

вчений секретар
д.т.н., ст.д.
Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України
Дніпро

Вдосконалення існуючих та розробка нових марок сталей для виробництва металопродукції

Більше...

UMRS-2024-066

Ковальченко
Михайло
Савич

Головний науковий співробітник відділу 21
Доктор технічних наук, професор
Інститут проблем матеріалознавства ім. Францевича НАН України
Київ

Наукові основи технології пресування та спікання порошкових матеріалів

UMRS-2024-117

Канашевич
Георгій
Вікторович

Професор кафедри "Технології та обладнання машинобудівних виробництв"
д.т.н., професор
Черкаський державний технологічний університет
Черкаси

Електронно-променева обробка оптичних матеріалів

UMRS-2024-069

Круглов
Іван
Олександрович

асистент кафедри фізичного матеріалознавства та термічної обробки, с.н.с. кафедри фізичного матеріалознавства
PhD
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Київ

Наноматеріали

UMRS-2024-056

Коротков
Костянтин
Андрійович

провідний інженер, аспірант
немає
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича
Київ

тонкі плівки, d-f обмінна взаємодія, фотокаталіз

UMRS-2024-115

Конорев
Сергій
Ігорович

Доцент
к. т. н.
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Київ

Моделювання матеріалів, тонкоплівкові матеріали

UMRS-2024-113

Коваленко
Юрій
Іванович

доцент кафедри технології та обладнання машинобудівних виробництв
к.т.н.
Черкаський державний технологічний університет
Черкаси

тонкі плівки, електронно-променева обробка оптичних матеріалів

UMRS-2024-043

Кушнерьов
Олександр
Ігорович

Доцент
Кандидат фізико-математичних наук, доцент
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпро

Дослідження структури та фізичних властивостей металевих сплавів отриманих шляхом надшвидкого

Більше...

UMRS-2024-095

Кублановський
Валерій
Семенович

Зав. відділом Електрохімічного матеріалознавства і електрокаталізу
доктор хімічних наук, професор
Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України
м. Київ

Матеріалознавство і електроосадження сплавів з тугоплавкими металами, електрокаталіз

UMRS-2024-092

Корнієнко
Оксана
Анатоліївна

Head of Department "Functional ceramics based on rare earth elements"
Doctor of Chemical Science
Frantsevich Institute for Problems of Materials Science, National Academy of the Science of Ukraine
Kiev

phase equilibria;

UMRS-2024-119

Коваленко
Олександр
Олексійович

доцент
кандидат технічних наук
Черкаський державний технологічний університет
Черкаси

моделювання технічних систем та процесів різної фізичної природи у складі САПР (CAD + CAE)

UMRS-2024-029

Кашицький
Віталій
Павлович

Професор
Кандидат технічних наук, професор
Луцький національний технічний університет
Луцьк

Розробка та дослідження полімеркомпозитних матеріалів

UMRS-2024-123

Картузов
Валерій
Василієвич

провідний науковий співробітник
канд. фіз.-мат. наук, старший наук. співроб.
Інститут проблем матеріалознавства НАНУ
Київ

Обчислювальний експерімент у матеріалознавстві.

UMRS-2024-028

Крамар
Галина
Михайлівна

доцент
к.т.н., доц.
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Тернопіль

розроблення і дослідження твердих сплавів на основі карбіду титану

UMRS-2024-086

Лихоманов
Микита
Вікторович

Директор з виробництва
інженер-хімік, магістр з бізнес-адміністрування
ТОВ "МОНІ", косметична фабрика
Харків

Композити, клеї, полімери, лакофарбові матеріали, антикорозійні покриття

UMRS-2024-004

Лужний
Іван
Васильович

Науковий співробітник
кандидат фізико-математичних наук
Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України
Київ

Дослідження електронної структури методами рентгенівської емісійної спектроскопії та рентгенівської фотоелектронної

Більше...

UMRS-2024-127

Лебедєва
Наталія
Юріївна

доцент
кандидат технічних наук, доцент
Національний університет кораблебудування, кафедра матеріалознавства і технології металів
Миколаїв

Фізико-механічні властивості композиційних покриттів

UMRS-2024-122

Лямцева
Анна
Олексіївна

Аспірант
Магістр
Інститут надтвердих матеріалів ім. Бакуля
м. Київ

Матеріалознавство

UMRS-2024-084

Лаврись
Сергій
Мирославович

старший науковий співробітник
кандидат технічний наук
Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України
м. Львів

матеріалознавство, інженерія поверхні, титанові сплави, трибологія, корозія

UMRS-2024-035

Макудера
Аліна
Олександрівна

молодший науковий співробітник
відсутній
Інститут проблем матерілознвства ім. І.М. Францвича
Київ

Багатокомпонентні оксидні системи, теплобар'ні покриття

UMRS-2024-125

Марич
Мирослав
Васильович

Старший науковий співробітник
кандидат технічних наук
Інститут проблем матеріалознавства
Київ

Полікомпонентні та високоентропійні сплави, зносостійкі матеріали, захист металів від високотемпературного окислення.

UMRS-2024-121

Мацепа
Сергій
Михайлович

Старший викладач
-
Черкаський державний технологічний університет
Черкаси

Електронно-променева обробка

UMRS-2024-112

Мініцький
Анатолій
Вячеславович

перший заступник директора
д.т.н., професор
навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона, КПІ ім. Ігоря Сікорського
Київ

процеси термодеформаційного оброблення порошкових металевих та металокерамічних матеріалів

UMRS-2024-022

Макруха
Тетяна
Олександрівна

доцент
к.т.н.
Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті
Кропивницький

термічна обробка металів

UMRS-2024-021

Медяник
Віктор
Григорович

доцент
к.т.н.
Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті
Кропивницький

термічна обробка металів

UMRS-2024-132

Матвійчук
Олександр
Олександрович

Ст. наук. співроб
канд. техн. наук.
Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України
Київ

Тверді сплави, металокераміка, 3Д друк, пари тертя

UMRS-2024-027

Марченко
Дмитро
Дмитрович

Заступник декана з навчальної роботи Інженерно-енергетичного факультету, доцент кафедри тракторів та сільськогосподарських машин, експлуатації і технічного сервісу
кандидат технічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет
м. Миколаїв

Математичне та фізичне моделювання процесів обробки металів та інших матеріалів;

Більше...

UMRS-2024-059

Максимова
Світлана
Василівна

завідуюча відділу
доктор технічних наук, професор
ІЕЗ ім. Е. О. Патона НАН України, м. Київ.
Київ

Дослідження формування паяних з'єднань різних матеріалів, хімічної неоднорідності припоїв і

Більше...

UMRS-2024-045

Макарук
Любов
Віталіївна

Студент
Бакалавр
ЛНТУ
Луцьк

Участь у міжнародному конкурсі, на тему матеріалознавства; міжнародна конференція на тему механотороніки.

UMRS-2024-109

Мамчур
Стелла
Ігорівна

Доцент
к.т.н., доц.
ДНУ, ФТФ, кафедра ракетно-космічних та інноваційних технологій
Дніпро

Зварювання в твердій фазі

UMRS-2024-110

Носова
Тетяна
Валеріївна

Доцент
К.т.н., доцент, с.н.с.
ДНУ, фтф, кафедра ракетно-космічних та інноваційних технологій
Дніпро

Дослідження властивостей конструкційних сталей

UMRS-2024-008

Оліфан
Олена
Ігорівна

Науковий співробітник
н.с.
Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича
Київ

Матеріалознавство

UMRS-2024-124

Олійник
Галина
Сергіївна

Провідний науковий співробітник
доктор ф.-м.наук
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України
Київ

Структуроутворення керамічних матеріалів

UMRS-2024-134

Полоцький
Денис
Юрійович

старший науковий співробітник
кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник
Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України
Київ

Геліконні іонно-плазмові технології

UMRS-2024-037

Повстяной
Олександр
Юрійович

професор
д.т.н., професор
Луцький національний технічний університет
Луцьк

комп'ютерне матеріалознавство, порошкова металургія та композиційні матеріали

UMRS-2024-040

Петровський
Віталій
Ярославович

провідний науковий співробітник
д.т.н., профессор
ІПМ НАН України
Київ

Електричний відклик на еволюцію мікроструктури композитів з керамічною матрицею

UMRS-2024-017

Пилипенко
Ігор
Володимирович

доцент
кандидат хімічних наук
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», кафедра хімічної технології кераміки та скла
Київ

Адсорбційні матеріали на основі природних шаруватих силікатів

UMRS-2024-030

Полішко
Сергій
Олексійович

доцент кафедри РКІТ
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпро

Матеріалознавство, програмування, компьютерне проектування

UMRS-2024-077

Подгурська
Вікторія
Ярославівна

старший науковий співробітник
к.т.н., старший дослідник
Фізико-механічний інститут НАН України
Львів

Матеріалознавство для водневої енергетики

UMRS-2024-020

Пузирьов
Олександр
Леонідович

завідувач кафедри прикладної механіки
к.т.н.
Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті
Кропивницький

металообробні верстати

UMRS-2024-076

Присташ
Микола
Сергійович

старший науковий співробітник
кандидат технічних наук
Інститут Імпульсних процесів і технологій НАН України
Миколаїв

матеріалознавство, порошкова металургія, аналіз данних, машинне навчання

UMRS-2024-091

Погрелюк
Ірина
Миколаївна

завідувач відділу
Д.т.н., професор
Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України
Львів

Матеріалознавство

UMRS-2024-102

Рудь
Віктор
Дмитрович

професор
доктор технічних наук, професор
Луцький національний технічний університет
М. Луцьк

Механіка деформування структурно-неоднорідних в тому числі і порошкових матеріалів;

Більше...

UMRS-2024-101

Савуляк
Валерій
Іванович

Професор
доктор технічних наук, професор
Вінницький національний технічний університет
Вінниця

матеріалознавство, матеріалознавство покриттів

UMRS-2024-072

Спасьонова
Лариса
Миколаївна

Доцент
Канд. хім. наук, ст.н.сп., доцент
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського"
Київ

хімічні технології

UMRS-2024-082

Суббота
Ірина
Сергіївна

Доцент
к.т.н.
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Київ

Хімічні технології та інженерія. Хімічна технологія кераміки.

UMRS-2024-138

Соловйова
Тетяна
Олександрівна

доцент
к.т.н.
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Київ

Керамічні композити, магнієві сплави

UMRS-2024-136

Ситников
Павло
Андрійович

аспірант кафедри зварювання
-
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Харків

Розробка матеріалів для технологій зміцнення та відновлення деталей машин

UMRS-2024-135

Санін
Анатолій
Федорович

завідувач кафедри
д.т.н., професор
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпро

порошкові, композиційні, теплозахисні матеріали і технології

UMRS-2024-108

Сизоненко
Ольга
Миколаївна

головний науковий співробітник
доктор технічних наук, профессор
Інститут імпульсних процесів і технологій НАНУкраїни
Миколаїв

прикладне та фізичне матеріалознавство, порошкова металургія

UMRS-2024-003

Стороженко
Марина
Сергіївна

керівник відділу міжнародних звязків та трансферу технологій
д.т.н., доцент
Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича, НАН України
Київ

металокерамічні матеріали, газотермічні та електроісрові покриття з підвищеним рівнем зносостійкості

UMRS-2024-034

Сич
Олена
Євгенівна

завідувач відділу
к.т.н., старш.досл.
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України
Київ

біомедичне матеріалознавство

UMRS-2024-120

Сафронова
Надія
Андріївна

н.с.
к.т.н.
Інститут монокристалів НАНУ
Харків

матеріалознавство, наноматеріали та нанотехнології, оптична кераміка

UMRS-2024-064

Сорокін
Олександр
Васильович

заступник директора з наукової роботи
доктор фіз.-мат. наук, ст. науковий співробітник
Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України
Харків

люмінесцентні наночастинки, наноматеріали

UMRS-2024-081

Савченко
Дарія
Вікторівна

В.о. завідувача кафедри загальної фізики та моделювання фізичних процесів
Доктор фізико-математичних наук
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Київ

Електронний парамагнітний резонанс в напівпровідниках, діелектриках та біоматеріалах

UMRS-2024-005

Троснікова
Ірина
Юріївна

Доцент кафедри Високотемпературних матеріалів та порошкової металургії
к.т.н., доцент
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Київ

UMRS-2024-126

Торпаков
Андрій
Сергійович

Старший науковий співробітник
кандидат технічних наук
Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України
Миколаїв

прикладне та фізичне матеріалознавство

UMRS-2024-133

Троцан
Анатолій
Іванович

Головний науковий співробітник
д.т.н., професор
ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України
Київ

Матеріалознавство, чорна металургія

UMRS-2024-073

Туркевич
Володимир
Зіновійович

директор
доктор хімічних наук, професор, академік НАН України
Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України
Київ

створення нових надтвердих матеріалів

UMRS-2024-061

Тесля
Сергій
Юрійович

молодший науковий співробітник
-
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Київ

комопозити, керамічні матеріали, отримання порошків

UMRS-2024-016

Турчанін
Михайло
Анатолійович

Проректор
Доктор хімічних наук, професор
Донбаська державна машинобудівна академія
Краматрськ

Фізико хімічні основи одержання матеріалів

UMRS-2024-087

Усенко
Наталія
Ігорівна

доцент
к.х.н.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київ

термодинамічні властивості і діаграми стану металічних систем

UMRS-2024-052

Фурс
Тетяна
Василівна

доцент
к.т.н., доцент
Луцький національний технічний університет
Луцьк

одержання і дослідження властивостей монокристалів; фізико-хімічні та механічні властивості матеріалів

UMRS-2024-018

Холявко
Валерія
Вікторівна

вчений секретар
к.т.н., доцент
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Київ

матеріалознавство, проблеми міцності та пластичності

UMRS-2024-090

Хижун
Олег
Юліанович

Завідувач відділу
д.ф.-м.н., с.н.с.
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України
Київ

електронна структура

UMRS-2024-118

Хижняк
Євген
Валерійович

Старший викладач
кандидат технічних наук
Черкаський державний технологічний університет
Черкаси

Адитивні технології. Спеціальні методи обробки металів. Промисловий дизайн.

UMRS-2024-063

Хижняк
Сергій
Васильович

Доцент
кандидат технічних наук
Національний авіаційний університет
Київ

конструкція та міцність літальних апаратів

UMRS-2024-114

Цибуля
Сергій
Дмитрович

Директор навчально-наукового інституту механічної інженерії, технологій і транспорту
Д.т.н., професор
Національний унвверситет "Чернігіаська політехніка"
Чернігів

Формування наноплівок на металах, захист від електрохімічної корозії, малоциклова корозійна і воднева втома

UMRS-2024-098

Черноморець
Дарія
Григорівна

Аспірант
-
Інститут монокристалів, НАН України
Харків

Прозора кераміка, вакуумне спікання, шлікерне литво

UMRS-2024-137

Шаповалова
Наталія
Анатоліївна

ст. викладач
-
КПІ ім. Ігоря Сікорського, НН ІМЗ ім. Є.О. Патона
Київ

матеріалознавство

UMRS-2024-099

Юркова
Олександра
Іванівна

Професор кафедри високотемпературних матеріалів та порошкової металургії
д.т.н., професор
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Київ

високоентропійні сплави, металокерамічні композити, покриття

UMRS-2024-051

Юскаєв
Володимир
Борисович

доцент
кандидат технічних наук, доцент
Сумський державний університет
Суми

тертя та зношування

UMRS-2024-055

Юцкевич
Святослав
Сергійович

завідувач кафедри
кандидат технічних наук, доцент
Національний авіаційний університет
Київ

Втома авіаційних ксонтрукцій. Ресурс та довговічність авіаційних конструкцій. Сертифікації авіаційної техніки

UMRS-2024-094

Японцева
Юлія
Сергіївна

старший науковий співробітник
к.х.н.
Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України
Київ

Електроосадження сплавів тугоплавких металів, електрокаталіз, корозія

UMRS-2024-071

Явецький
Роман
Павлович

Завідувач відділу
д.т.н., проф.
Інститут монокристалів НАН України
Харків

функціональні матеріли, оптична кераміка, низьковимірні системи

UMRS-2024-083

Яворський
Юрій
Васильович

Доцент кафедри фізичного матеріалознавства та термічної обробки, заст. нач. НДЧ КПІ ім. Ігоря Сікорського
К.ф-м.н., доц.
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Київ

Фізика твердого тіла, матеріали для ЛДС

UMRS-2024-100

Янченко
Олександр
Борисович

доцент кафедри галузевогомашинобудування
к.т.н.
Вінницький національний технічний університет
м. Вінниця

Теоретичні та прикладні основи одержання високовуглецевих композиційних матеріалів з підвищеними

Більше...

UMRS-2024-036

Яценко
Артем
Павлович

доцент
к.т.н.
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Київ

функціональні металоксидні та графеноподібні покриття на склі, хімічна технологія скла, біоактивна склокераміка