Українське матеріалознавче товариство ім. І. М. Францевича

 

Сертифікат

ПІБ

Коротка інформація

UMRS-2023-064

Балабанов
Антон
Єдуардович

Аспірант

Інститут монокристалів НАН України
Харків

Оптично прозора кераміка, ІЧ прозорі матеріали

UMRS-2023-004

Безкровна
Ольга
Миколаївна

Старший науковий співробітник
Доктор наук
Інтститут минокристалів НАН України
Харків

Розробка та дослідження композиційних матеріалів з лазерними та нелінійно-оптичними властивостями

Більше...

UMRS-2023-084

Батаєв
Микола
Миколайович

молодший науковий співробітник
Бакалавр, Магістр
Інститут Проблем Матеріалознавства ім. Францевіча
Київ

Спектроскопія

UMRS-2023-083

Батаєв
Юрій
Миколайович

Науковий співробітник
Доктор філософії
Інститут Проблем Матеріалознавства
Київ

ЕПР, тверде тіло, полімери

UMRS-2023-008

Бірюкович
Ліна
Олегівна

доцент
К. Т. Н., доцент
НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"
Київ

Тугоплавкі сполуки і матеріали

UMRS-2023-053

Бричевський
Микола
Миколайович

головний інженер ІМП
кандидат фізико-математичних наук
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України
Київ

матеріалознавство, воднева енергетика, зелені технології

UMRS-2023-055

Бернацький
Артемій
Володимирович

Завідувач відділу
кандидат технічних наук, старший дослідник
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України
Київ

Лазерні та гібридні технології обробки металів. Розробка технологій та створення обладнання.

UMRS-2023-011

Бабаченко
Олександр
Іванович

директор
д.т.н., с.н.с.
Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України
Дніпро

конструкційні матеріали залізничного призначення, зміцнення та руйнування

UMRS-2023-066

Боярська
Інна
Володимирівна

Доцент каф. Матеріалознавтва
к.т.н., доцент
ЛНТУ
Луцьк

Епоксиполімерні матеріали

UMRS-2023-060

Бондаренко
Максим
Олексійович

завідувач кафедри приладобудування, мехатроніки та комп'ютеризованих технологій
д-р техн. наук, професор
Черкаський державний технологічний університет
Черкаси

наноінженерія поверхні, атомно-силова мікроскопія, формування та дослідження функціональних нанопокриттів на діелектриках, електронно-променеві методи мікрооброблення

UMRS-2023-038

Білик
Ігор
Іванович

доцент
к.т.н., доцент
Національний технічний університет України КПІ
Київ

матеріалознавство (захистні покриття)

UMRS-2023-086

Ваврух
Валентина
Іванівна

асистент кафедри матеріалознавства та інженерії матеріалів ІМІТ
магістр
Національний університет "Львівська політехніка"
c. Сокільники

властивості, фазовий склад та особливості мікроструктури цирконієвої кераміки

UMRS-2023-052

Васильєв
Олександр
Дмитрович

провідний науковий співробітник
доктор фізико-математичних наук, професор
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича
Київ

наукові дослідження, створення матеріалів та утворення їхньої будови / структури,

Більше...

UMRS-2023-026

Василів
Богдан
Дмитрович

старший науковий співробітник
к.т.н., ст.н.с.
Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України
Львів

Матеріалознавство керамічних і композитних матеріалів, їх міцність і тріщиностійкість за

Більше...

UMRS-2023-002

Васільєв
Олександр
Олексійович

Провідний науковий співробітник
к.х.н., доцент
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України
Київ

Розрахунокове матеріалознавство, машинне навчання в матеріалознавстві, тугоплавкі та надтверді матеріали, тверді розчини

UMRS-2023-003

Вовк
Олена
Олександрівна

старший науковий співробітник
канд.тех.наук, стар.наук.співроб.
Інститут монокристалів НАН України
Харків

Матеріалознавство, обробка матеріалів, полірування, розробка та дослідження матеріалів для лазерної

Більше...

UMRS-2023-035

Вербицька
Тетяна
Іванівна

Старший викладач
к.т.н.
КПІ ім. Ігоря Сікорського, НН ІМЗ, кафедра фізичного матеріалознавства та термічної обробки
Київ

Фазові та структурні перетворення в нанорозмірних плівках FePt, FePd, NiSi

UMRS-2023-054

Гнилиця
Ігор
Дмитрович

доцент кафедри зварювання
ктн, доцент
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Івано-Франківськ

процеси синтезу керамічних матеріалів

UMRS-2023-028

Гаврилюк
Юрій
Миколайович

Професор навчального відділу
Кандидат технічних наук, професор
Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ сого національного університету внутрішніх справ
Світловодськ Кіровоградської області

Напівпровідникові матеріали

UMRS-2023-031

ГУБЕНКО
Світлана
Іванівна

професор
доктор технічних наук, професор
ІЧМ НАНУ, ПДАБА
Дніпро

розробка наукових основ трансформації неметалевих включень і міжфазних границь включення-матриці

Більше...

UMRS-2023-044

Голодюк
Ростислав
Павлович

завідувач лабораторіями

Луцький національний технічний університет
Луцьк

прикладна механіка, мехатронні системи, інженерія поверхні, сучасні матеріали

UMRS-2023-063

Гребенок
Тетяна
Петрівна

Науковий співробітник
Кандидат технічних наук
Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАНУ
Київ

Тверді сплави на основі карбіду титану з добавками інших карбідів

UMRS-2023-065

Дрозд
Оксана
Володимирівна

декан
к.т.н., доцент
Херсонський навчально-науковий інститут Націоонального університету кораблебудування
Херсон

Матеріалознавство, хімія

UMRS-2023-074

Дергачов
Михайло
Петрович

Доцент
канд. фіз.-мат. наук, доцент
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпро

Матричні нанокомпозити і фотонно-кристалічні структури на основі синтетичних опалів та активних діелектриків, лазерно-активних речовин, металів

UMRS-2023-006

Євтушенко
Арсеній
Іванович

завідувач відділу
к.ф.-м.н., старший дослідник
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України
Київ

фізика та технологія оксидів для оптоелектроніки та фотокаталізаторів

UMRS-2023-077

Жданюк
Наталія
Василівна

старший викладач кафедри хімічної технології кераміки та скла
кандидат технічних наук
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Київ

Сорбенти на основі глинистих мінералів, скло, склокристалічні матеріали.

UMRS-2023-062

Згалат-Лозинський
Остап
Броніславович

завідувач відділом
д.т.н., с.н.с.
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича
Київ

Основи сучасних процесів отримання матеріалів на основі тугоплавких сполук (мікрохвильове

Більше...

UMRS-2023-058

Зінченко
Віктор
Федосійович

Завідувач відділу хімії функціональних неорганічних матеріалів
Доктор хімічних наук, профессор
Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України
Одеса

Матеріали для інтерференційних покриттів на основі фторидів, оксидів та халькогенідів

Більше...

UMRS-2023-079

Загорний
Максим
Микитович

старший науковий співробітник
кандидат хімічних наук
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича
Київ

гетерогений фотокаталіз, оптично-активні нанокомпозити на основі TiO2

UMRS-2023-015

Зайчук
Наталія
Петрівна

доцент кафедри матеріалознавства
к.т.н., доцент
ЛНТУ
Луцьк

Матеріалознавство, дослідження матеріалів

UMRS-2023-022

Імбірович
Наталія
Юріївна

доцент кафедри матеріалознавства
к.т.н., доцент
Луцький національний технічний університет
Луцьк

технічні науки, матеріалознавство, поверхневий захист металів

UMRS-2023-019

Іващенко
Євген
Вадимович

Доцент
к.т.н.
КПІ ім. Ігоря Сікорського, НН ІМз ім. Є.О. Патона
Київ

Високоенергетична імпульсна обробка матеріалів

UMRS-2023-040

Корнієнко
Оксана
Анатоліївна

зав. віділом "Функціональної кераміки на основі рідкісних земель"
д.х.н., старший дослідник
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України
Київ

Дослідження фазових рівноваг в багатокомпонентних оксидних системах

UMRS-2023-082

Ковальченко
Михайло
Савич

Головний науковий співробітник відділу 21
Доктор технічних наук, професор
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України
Київ

Матеріалознавство і технологія тугоплавких сполук

UMRS-2023-080

Кублановський
Валерій
Семенович

Зав. відділом
д.х.н., проф.
Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України
Київ

Електроосадження і фізико-хімічні властивості металлів та сплавів. Матеріалознавство та електрокаталіз

Більше...

UMRS-2023-034

Крижановська
Олександра
Сергіївна

С.н.с.
К.т.н.
Інститут монокристалів НАН України
Харків

UMRS-2023-069

Касіяненко
Василь
Харитонович

Завідувач кафедри фізики
Доктор фіз.-мат.наук, професор
Вінницький національний технічний університет
Вінниця

Високотемпературна надпровідність оксидних купратів, фізико-хімічні властивості нанодисперсних апатитів.

UMRS-2023-073

Кушнерьов
Олександр
Ігорович

Доцент кафедри експериментальної фізики
Кандидат фізико-математичних наук, доцент
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпро

Дослідження структури та фізичних властивостей металевих сплавів отриманих шляхом надшвидкого охолодження з розплаву та пари

UMRS-2023-056

Казимиренко
Юлія
Олексіївна

професор кафедри матеріалознавства і технології металів
доцент
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
м. Миколаїв

комплексно-захисні композиційні матеріали

UMRS-2023-010

Кононенко
Ганна
Андріївна

вчений секретар
д.т.н., ст.д.
Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України
Дніпро

спадковий вплив концентраційно-структурної неоднорідності на формування мікроструктури та механічних властивостей сталей, селективне лазерне плавлення

UMRS-2023-013

Котова
Наталія
Володимирівна

старший науковий співробітник
к. х. н., старший науковий співробітник
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київ

термодинаміка металічних систем при високих температурах

UMRS-2023-068

Костенко
Ігор
Андрійович

доцент
кандидат технічних наук, доцент
НУ "Чернігівська політехніка"
Чернігів

корозія, матеріалознавство

UMRS-2023-039

Лаврись
Сергій
Мирославович

Науковий співробітник
Кандидат технічних наук
Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України
Львів

Інженерії поверхні, титанові сплави, трибологія, корозія, порошкова металургія

UMRS-2023-059

Лебедєва
Наталія
Юріївна

доцент
кандидат технічних наук
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, кафедра матеріалознавства і технології металів
Миколаїв

поліфункціональні композиційні матеріали і покриття

UMRS-2023-072

Лавриненко
Олена
Миколаївна

провідний науковий співробітник
д.х.н., с.н.с.
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України
Київ

синтез та характеризація нанорозмірних структур складних оксидів (РЗЕ, феруму, титану,

Більше...

UMRS-2023-005

Лужний
Іван
Васильович

Науковий співробітник
кандидат фізико-математичних наук
Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича НАН України
Київ

Дослідження електронної структури методами рентгенівської емісійної спектроскопії та рентгенівської фотоелектронної

Більше...

UMRS-2023-033

Лихоманов
Микита
Вікторович

Директор з виробництва
інженер-хімік, магістр з бізнес-адміністрування
ТОВ "МОНІ", косметична фабрика
Харків

Композити, клеї, полімери, лакофарбові матеріали, антикорозійні покриття

UMRS-2023-024

Марченко
Дмитро
Дмитрович

Заступник декана з навчальної роботи Інженерно-енергетичного факультету, доцент кафедри тракторів та сільськогосподарських машин, експлуатації і технічного сервісу
кандидат технічних наук, доцент
Миколаївський національний аграрний університет
Миколаїв

математичне та фізичне моделювання процесів обробки металів та інших матеріалів;

Більше...

UMRS-2023-075

Макудера
Аліна
Олександрівна

Молодший науковий співробітник

Інститут проблем матеріалознавства ім. Францевича
Київ

Тугоплавкі оксиди, багатокомпонентні діаграми стану

UMRS-2023-045

Миронюк
Денис
Валерійович

старший науковий співробітник
кандидат фізико-математичних наук
Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України
Київ

Оксид цинку, широкозонні напівпровідники на основі оксидів, фотокаталіз

UMRS-2023-078

Мініцький
Анатолій
Вячеславович

Перший заступник директора
д-р.техн.наук, професор
Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона КПІ ім. Ігоря Сікорського
Київ

Розробка комбінаторних способів виготовлення економнолегованих порошкових композиційних матеріалів. Дослідження механізмів ущільнення порошкових матеріалів.

UMRS-2023-007

Макруха
Тетяна
Олександрівна

Доцент
Кандидат технічних наук
Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті
Кропивницький

термічна обробка металів, обробка тиском металів

UMRS-2023-029

Макогон
Юрій
Миколайович

Професор кафедри фізичного матеріалознавства та темічної бробки
Д т н , професор
Інститут матеріалознавства та зварюванняя ім. Є.О. Патона «КПІ ім.Ігоря Сікорського»
Київ

нанорозмірні матеріали та технології

UMRS-2023-021

Медяник
Віктор
ГригоровичЕкономіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті
Кропивницький

UMRS-2023-048

Носачов
Юрій
Федорович

доцентканд
канд.ф.-м.н., доцент
НТУУ КПІ ім Ігоря Сікорського
Київ

матеріалознавство

UMRS-2023-017

Оліфан
Олена
Ігорівна

науковий співробітник
-
ІПМ НАН УКраїни
Київ

матеріалознавство

UMRS-2023-042

Погрелюк
Ірина
Миколаївна

завідувач відділу
доктор технічних наук, професор
Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України
Львів

матекріалознавство

UMRS-2023-043

Повстяной
Олександр
Юрійович

професор
д.т.н., професор
Луцький національний технічний університет
Луцьк

комп'ютерне матеріалознавство, інженерія матеріалів, порошкова металургія

UMRS-2023-020

Пузирьов
Олександр
Леонідович

Завідувач кафедри прикладної механіки
Кандидат технічних наук
Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті
Кропивницький

UMRS-2023-076

Подгурська
Вікторія
Ярославівна

старший науковий співробітник
кандидат технічних наук, старший дослідник
Фізико-механічний інститут
Львів

Нові матеріали для альтернативної енергетики

UMRS-2023-046

Пилипенко
Ігор
Володимирович

Старший викладач
кандидат хімічних наук
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», кафедра хімічної технології кераміки та скла
Київ

Адсорбційні матеріали на основі природних шаруватих силікатів

UMRS-2023-085

Рудь
Віктор
Дмитрович

професор кафедри матеріалознавства
доктор технічних наук, професор
Луцький національний технічний університет
м. Луцьк

технології утилізації промислових відходів, енергозберігаючі технології: СВС-синтез, металотермія, лазерне спікання

Більше...

UMRS-2023-070

Руденький
Сергій
Олексійович

старший викладач
не має
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Київ

наноматеріали, оксидна кераміка

UMRS-2023-050

Редько
Ростислав
Григорович

завідувач кафедри
к.т.н., доцент
Луцький національний технічний університет
Луцьк

Прикладна механіка, матеріалознавство

UMRS-2023-023

Садова
Оксана
Леонідівна

Доцент кафедри матеріалознавства
Кандидат технічних наук, доцент
Луцький національний технічний університет
Луцьк

Полімеркомпозити, біокомпозити

UMRS-2023-037

Сорокін
Олександр
Васильович

заступник директора з наукової роботи
д.ф.-м.н., с.н.с.
Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України
Харків

люмінесцентні наноматеріали

UMRS-2023-009

Спасьонова
Лариса
Миколаївна

доцент
к.х.н., доцент
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Київ

Хімічна технологія та інженерія, очистка від радіонуклідів та важких металів

Більше...

UMRS-2023-041

Стороженко
Марина
Сергіївна

провідний науковий співробітник
д.т.н., доцент
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича
Київ

Розробка метало-керамічних композитів та покриттів з підвищеним рівнем зносостійкості для екстремальних умов експлуатації

UMRS-2023-032

Савченко
Дарія
Вікторівна

доцент
д.ф.-м.н.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Київ

Електроний парамагнітний резонанс, вуглецевомісткі матеріали

UMRS-2023-047

Суббота
Ірина
Сергіївна

Доцент
К.Т.Н.
КПІ ім. Ігоря Сікорского
Київ

Хімічні технології кераміки та скла

UMRS-2023-049

Сич
Олена
Євгенівна

завідувач відділу
к.т.н., ст.д.
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України
Київ

біомедичне матеріалознавство

UMRS-2023-036

Степанов
Олег
Васильович

доцент
к.т.н., доцент
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Київ

комп'ютерне моделювання в матеріалознавстві

UMRS-2023-071

Тесля
Сергій
Юрійович

аспірант, молодший науковий співробітник

КПІ ім. Ігоря Сікорського
Київ

Керамічні, металеві, метало-керамічні матеріали

UMRS-2023-057

Турчанін
Михайло
Анатолійович

Проректор
Доктор хімічних наук, професор
Донбаська державна машинобудівна академія
Краматорськ

Фізична хімія, фізичне матеріалознавство, ливарне виробництво, металургія

UMRS-2023-014

Усенко
Наталія
Ігорівна

заступник декана з навчальної роботи
к.х.н., доцент
хімічний факультет КНУ імені Тараса Шевченка
Київ

термодинаміка металічних систем

UMRS-2023-025

Фурс
Тетяна
Василівна

доцент
кандидат технічних наук, доцент
Луцький національний технічний університет
Луцьк

технологія одержання і властивості монокристалів, методи досліджень фізико-хімічних властивостей матеріалів

UMRS-2023-030

Хижун
Олег
Юліанович

завідувач відділу
д.ф.-м.н., с.н.с.
ІПМ НАН України
Київ

UMRS-2023-027

Черноморець
Дарія
Григорівна

Аспірант

Інститут Монокристалів НАН України
Харків

Отримання прозорої кераміки методом шлікерного литва

UMRS-2023-067

Шенфельд
Валерій
Йосипович

Доцент кафедри галузевого машинобудування
кандидат технічних наук
Вінницький національний технічний університет
Вінниця

Матеріалознавство матеріалів та покриттів. Матеріалознавство в процесах зварювання та споріднених

Більше...

UMRS-2023-051

Яворський
Юрій
Васильович

доцент каф. фізичного матеріалознавства та термічнорї обробки НН ІМЗ ім. Є.О.Патона
доц., к.ф-м.н.
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Київ

Електронна структура оксидів металів та електрохімічні характеристики ЛДС

UMRS-2023-081

Японцева
Юлія
Сергіївна

ст.н.с.
к.х.н.
Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України
Київ

Електроосадження і фізико-хімічні властивості металлів та сплавів. Матеріалознавство та електрокаталіз

Більше...

UMRS-2023-061

Янчук
Віталій
Володимирович

аспірант

КПІ ім. Ігоря Сікорського, НН ІМЗ, кафедра фізичного матеріалознавства та термічної обробки
Київ

Молекулярна динаміка та компютерне моделювання