УМТ

Нагорода ім. Олени Андрієвської (Andrievska Award)

Тип нагороди: за ініціативою спонсора (спонсор: Андрій Володимирович Рагуля)  

Загальна інформація 

Олена Ростиславівна Андрієвська – всесвітньо відомий вчений в галузі досліджень фазових рівноваг багатокомпонентних систем. Отримала міжнародну нагороду “Spriggs Award of the American Ceramic Society” в 2008 pоці саме за дослідження діаграм стану багатокомпонентних оксидних систем і публікацію «Phase equilibriain the refractory oxide systems of zirconia, hafnia and yttria with rare-earth oxides». ER Andrievskaya –  Journal of the European Ceramic Society, 2008 – Elsevier, а також монографію – Е.Р. Андриевская «Фазовые равновесия в системах оксидов гафния, циркония, иттрия с оксидами редкоземельных элементов». Киев: Наукова думка. – 2010, 471 стр 

 

Вимоги до номінантів 

Нагорода ім. О.Р. Адрієвської (Andrievska Award) – за найцінніший внесок у побудову діаграм стану фазових рівноваг багатокомпонентних систем протягом календарного року. Нагорода є міжнародною і відкрита для всіх вчених світу. Оцінюються номіновані роботи, що опубліковані у відкритому друці і є доступними для громадськості. 

Наукова робота з досліджень фазових рівноваг визначається як стаття, огляд, дисертація, монографія, препринт або брошура, що опубліковані в технічному журналі або відкритому доступі.  

 

Матеріальне вираження: іменний сертифікат з визначенням досягнень, за які присуджено нагороду, пам’ятний знак Andrievska Award та грошова премія. 

Лауреати

2023

Турчанін Михайло Анатолійович

Доктор хімічних наук, професор

Проректор з наукової роботи, управління розвитком та міжнародних зв’язків Донбаської державної машинобудівної академії, науковий керівник лабораторії «Фізико хімічні властивості металевих розплавів».


Підстава
Публікація:
Mikhail Turchanin, Pavel Agraval, Liya Dreval, Anna Vodopyanova, Vladyslav Korsun Mixing enthalpy of the Co–Ti–Hf liquid alloys and regularities of the function change in the row of the ternary (Co, Ni, Cu)–Ti–Hf glassforming melts // Materials Today: Proceedings – 2022 – Vol. 62. P. 7681-7685. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2022.03.130

Біографія
Турчанін Михайло Анатолійович, 1963 року народження, українець. Турчанін М.А. у 1985 р. з відзнакою закінчив Хімічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. В 1988 р. після закінчення аспірантури при КДУ захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «02.00.04 – фізична хімія» у спеціалізованій раді при Хімічному факультеті КДУ. У 1994 р. йому було присвоєне вчене звання доцента кафедри технології та устаткування ливарного виробництва. В 2007 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю «02.00.04 – фізична хімія» у спеціалізованій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2008 р. Турчаніну М. А. було присвоєне вчене звання професора кафедри технології та обладнання ливарного виробництва. З 1989 р. Турчанін Михайло Анатолійович до теперішнього часу працює в Донбаській державній машинобудівній академії (до 2004 р. Краматорський індустріальний інститут), де пройшов шлях від старшого викладача до проректора.

Більше…

2022

Корнієнко Оксана Анатоліївна

Доктор хімічних наук

Завідувач відділу функціональної кераміки на основі рідкісних земель ІПМ НАН України ім. І.М.Францевича

 

Підстава
Публікація: Kornienko O.A Structure of isothermal sections of the state of the system ZrO2–La2O3–Eu2O3 at temperatures 1500 and 1250 ºС / O. A. Kornienko, O. I. Bykov, A. V. Sameljuk, Yu. M. Bataiev // Journal of the European Ceramic Society – 2021 – Vol. 41, no. 3 – P. 2145–2156. Q1 
https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2020.10.033

Біографія
Корнієнко Оксана Анатоліївна після закінчення КПІ працювала в ІПМ НАН України ім. І.М.Францевича у відділі фізико-хімії та технології високовогнетривких оксидів з серпня 2004 р. З 2018 року до теперішнього часу працює на посаді завідувача відділу функціональної кераміки на основі рідкісних земель ІПМ НАН України ім. І.М.Францевича.
З 2002 року працювала в ІПМ НАН України над підготовкою кваліфікаційної роботи магістра, яку успішно захистила в 2004 р. В 2005 році вступила до аспірантури при ІПМ НАН України за спеціальністю 02.00.04 – фізична хімія. З квітня 2011р. кандидат хімічних наук. В 2016 році закінчила докторантуру Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України за спеціальністю 02.00.04 – фізична хімія. З червня 2021 доктор хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 – фізична хімія.

Більше…