УМТ

Нагорода ім. Олени Андрієвської (Andrievska Award)

Тип нагороди: за ініціативою спонсора (спонсор: Андрій Володимирович Рагуля)  

Загальна інформація 

Олена Ростиславівна Андрієвська – всесвітньо відомий вчений в галузі досліджень фазових рівноваг багатокомпонентних систем. Отримала міжнародну нагороду “Spriggs Award of the American Ceramic Society” в 2008 pоці саме за дослідження діаграм стану багатокомпонентних оксидних систем і публікацію «Phase equilibriain the refractory oxide systems of zirconia, hafnia and yttria with rare-earth oxides». ER Andrievskaya –  Journal of the European Ceramic Society, 2008 – Elsevier, а також монографію – Е.Р. Андриевская «Фазовые равновесия в системах оксидов гафния, циркония, иттрия с оксидами редкоземельных элементов». Киев: Наукова думка. – 2010, 471 стр 

 

Вимоги до номінантів 

Нагорода ім. О.Р. Адрієвської (Andrievska Award) – за найцінніший внесок у побудову діаграм стану фазових рівноваг багатокомпонентних систем протягом календарного року. Нагорода є міжнародною і відкрита для всіх вчених світу. Оцінюються номіновані роботи, що опубліковані у відкритому друці і є доступними для громадськості. 

Наукова робота з досліджень фазових рівноваг визначається як стаття, огляд, дисертація, монографія, препринт або брошура, що опубліковані в технічному журналі або відкритому доступі.  

 

Матеріальне вираження: іменний сертифікат з визначенням досягнень, за які присуджено нагороду, пам’ятний знак Andrievska Award та грошова премія. 

Лауреати

2022 (конкурс 2021)

Корнієнко Оксана Анатоліївна

Доктор хімічних наук

Завідувач відділу функціональної кераміки на основі рідкісних земель ІПМ НАН України ім. І.М.Францевича

Підстава
Публікація: Kornienko O.A Structure of isothermal sections of the state of the system ZrO2–La2O3–Eu2O3 at temperatures 1500 and 1250 ºС / O. A. Kornienko, O. I. Bykov, A. V. Sameljuk, Yu. M. Bataiev // Journal of the European Ceramic Society – 2021 – Vol. 41, no. 3 – P. 2145–2156. Q1 
https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2020.10.033

Біографія
Корнієнко Оксана Анатоліївна після закінчення КПІ працювала в ІПМ НАН України ім. І.М.Францевича у відділі фізико-хімії та технології високовогнетривких оксидів з серпня 2004 р. З 2018 року до теперішнього часу працює на посаді завідувача відділу функціональної кераміки на основі рідкісних земель ІПМ НАН України ім. І.М.Францевича.
З 2002 року працювала в ІПМ НАН України над підготовкою кваліфікаційної роботи магістра, яку успішно захистила в 2004 р. В 2005 році вступила до аспірантури при ІПМ НАН України за спеціальністю 02.00.04 – фізична хімія. З квітня 2011р. кандидат хімічних наук. В 2016 році закінчила докторантуру Інституту проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України за спеціальністю 02.00.04 – фізична хімія. З червня 2021 доктор хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 – фізична хімія.
Корнієнко О.А. бере активну участь у виконанні тематик тематик відомчого замовлення ІПМ НАН України та міжнародних проектів.
В 2013 році Корнієко О.А. – лауреат премії Президента України для молодих вчених за роботу «Фазові рівноваги в системах оксидів церію, цирконію, гафнію та лантаноїдів», наказ Президента України №659/2013 від 2 грудня 2013 р.
Напрямок наукової роботи Корнієнко О.А. пов’язаний з дослідженням фазових рівновагах в багатокомпонентних оксидних системах вищої вогнетривкості.
На даний час під керівництвом Корнієнко О.А. ведеться підготовка 2 дисертацій:

• «Фазові рівноваги у системах CeO2-La2O3-Ln2O3 (Ln = Dy, Ho, Yb, Lu» (аспірант Юшкевич Сергій Вікторович);
• «Фазові рівноваги в системах ZrO2-HfO2-Ln2O3, де Ln = La, Sm, Gd» (м.н.сп. Юрченко Юрій Васильович).

За час роботи в ІПМ НАН України Корнієнко О.А., досліджено фазові рівноваги та побудовано елементи 16 потрійних, 7 подвійних, а також 6 повних подвійних діаграм стану систем.
Корнієнко О.А. має 160 опублікованих праць, з них 62 статті у наукових фахових виданнях. За поточний рік опубліковано 8 статей з яких 2 статті у журналах 1-го квартилю, та 3 статті у журналах 3-го квартилю.