УМТ

Словник проблемних матеріалознавчих термінів
за версією Українського матеріалознавчого товариства ім. І.М. Францевича

Шановний відвідувачу!

Ця сторінка містить пропозиції команди UMRS_terms щодо рекомендованого вживання україномовних термінів для позначення матеріалознавчих понять,  для яких у широкому вжитку

    • використовують декілька термінів різної етимології (наприклад, запозичення з різних мов);
    • термін, який використовують, не відображає сутності поняття або є некоректним для нього;
    • термін є запозиченням з іншої мови, хоча для поняття існує україномовний відповідник;
    • термін має будь-які інші проблеми вживання, як зазначено автором подання.

Формування словника відбувається за поданнями небайдужих учасників матеріалознавчої спільноти. Якщо у Вас на думці є  проблемний у вжитку термін, запрошуємо надіслати його на опрацювання через форму вгорі сторінки.

Зауважте, що цей словник є живим документом, який зазнає постійних змін внаслідок роботи команди UMRS_terms над новими проблемними термінами, покращенням вже наявних у словнику та врахуванням відгуків спільноти. Тому сам словник з часом ростиме, а терміни можуть зазнавати змін, особливо якщо їх рейтинг довіри є низьким.

Сподіваємось, що цей словник стане Вам у нагоді у Вашій професійній матеріалознавчій діяльності!

Команда UMRS_terms

* Рейтинг довіри – середнє значення оцінки терміну членами УМТ за п’ятибальною шкалою

Рекомендований
термін

Визначення

Проблема вживання

Рейтинг довіри *

Гексагональна щільноупакована (ГЩУ) ґратка / комірка

Міжнародний відповідник...

Гексагональна щільноупакована (ГЩУ) ґратка має елементарну комірку у вигляді гексагональної

Більше...

Проблема вживання...

Пояснення вибору рекомендації...

4.5

Границя плинності

Міжнародний відповідник...

Напруження розтягу, що відповідає початку пластичної деформації за постійного (без помітного збільшення) навантаження на розтяг.

Проблема вживання...

Пояснення вибору рекомендації...

4.4

Грубозернистий

Міжнародний відповідник...

Величина, розмір зерна в структурі металу.

Проблема вживання...

Пояснення вибору рекомендації...

4.3

Дисперсна фаза (щодо структури полікристалічних матеріалів)

Міжнародний відповідник...

Однофазний мікроскладник у структурі полікристалічного матеріалу, утворений кристалітами, які є

Більше...

Проблема вживання...

Пояснення вибору рекомендації...

4.3

Дифрактограма

Міжнародний відповідник...

Графічне зображення величин інтерференційних максимумів в залежності від кута падіння рентгенівського випромінювання.

Проблема вживання...

Пояснення вибору рекомендації...

4.7

Допування

Міжнародний відповідник...

У електроніці додавання домішок в дуже малій контрольованій кількості до

Більше...

Проблема вживання...

Пояснення вибору рекомендації...

4.2

Злиток, зливок

Міжнародний відповідник...

Лита металева заготовка, призначена для подальшої переробки.

Проблема вживання...

Пояснення вибору рекомендації...

4.9

Окиснення

Міжнародний відповідник...

Хімічний процес взаємодії атомів, молекул або іонів з окисником, що

Більше...

Проблема вживання...

Пояснення вибору рекомендації...

4.4

Плавлення (як технологічний процес), розплав

Міжнародний відповідник...

Технологічний процес, який супроводжується переходом вихідної речовини (речовин) з твердого

Більше...

Проблема вживання...

Пояснення вибору рекомендації...

4.4

Площина відколу

Міжнародний відповідник...

Площина ґратки, у якій відбувається відколювання, як, наприклад, {100} в

Більше...

Проблема вживання...

Пояснення вибору рекомендації...

4.3

Рентгенограма

Міжнародний відповідник...

Зображення на рентгенівській плівці, що утворюється під дією рентгенівського проміння, яке пройшло через об’єкт дослідження.

Проблема вживання...

Пояснення вибору рекомендації...

4.6

Сталь

Міжнародний відповідник...

Це сплав на основі заліза, який містить не більше 2,14%

Більше...

Проблема вживання...

Пояснення вибору рекомендації...

5.0

Субзеренна структура

Міжнародний відповідник...

Структура, що характеризується розміром, формою та кристалографічною орієнтацією субзерен, які

Більше...

Проблема вживання...

Пояснення вибору рекомендації...

4.4

Топлення (як фізичний процес), розтоп

Міжнародний відповідник...

Фізичний процес, який супроводжується переходом речовини (речовин) з твердого аморфного стану у рідкий; продукт переходу.

Проблема вживання...

Пояснення вибору рекомендації...

3.3

Умовна деформація

Міжнародний відповідник...

Умовна деформація – це безрозмірна величина деформації, обчислена за випробувань

Більше...

Проблема вживання...

Пояснення вибору рекомендації...

4.7

Умовне напруження

Міжнародний відповідник...

Умовне напруження – це напруження, яке обчислюють за випробувань зразків

Більше...

Проблема вживання...

Пояснення вибору рекомендації...

4.3

Фаза проникнення

Міжнародний відповідник...

Твердий розчин/сполука, кристалічну структуру якого представляють як ґратку металу, в

Більше...

Проблема вживання...

Пояснення вибору рекомендації...

4.6