Українське матеріалознавче товариство ім. І. М. Францевича

ПРЕЗИДЕНТ

Рагуля Андрій Володимирович

Академік НАН України, професор, доктор технічних наук

Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича Національної академії наук України

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Виконавчий директор

Васільєв Олександр Олексійович

Доцент, кандидат хімічних наук

Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича Національної академії наук України

Керівник з інформаційного забезпечення діяльності

Стороженко Марина Сергіївна

Доцент, доктор технічних наук

Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича Національної академії наук України

Керівник з технічного забезпечення діяльності

Лужний Іван Васильович

Кандидат фізико-математичних наук

Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича Національної академії наук України

бюро

Баглюк Геннадій Анатолівич 

Член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук

Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича Національної академії наук України, м. Київ

Букетов Андрій Вікторович 

Доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України

Херсонська державна морська академія, м. Херсон 

Завалій Ігор Юліанович 

Член-кореспондент НАН України, доктор хімічних наук, професор

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, м. Львів 

Константинова Тетяна Євгеніївна 

Доктор фізико-математичних наук, професор

Фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна, м. Донецьк

Крижанівський Євстахій Іванович

Академік НАН України, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

Кунтий Орест Іванович

Доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Львівська політехніка, м. Львів

Лобода Петро Іванович

Академік НАН України, доктор технічних наук, професор

НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. київ

Рудь Віктор Дмитрович

Доктор технічних наук, професор

Луцький державний технічний університет, м. Луцьк

Санін Анатолій Федорович

Доктор технічних наук, професор

Національний університет ім. О.Т. Гончара, м. Дніпро

Смертенко Петро Семенович

Кандидат фізико-математичних наук

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, м. Київ

Туркевич Володимир Зіновійович

Академік НАН України, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України, м. Київ

Явецький Роман Павлович

Доктор технічних наук

НТК “Інститут монокристалів”, м. Харків