УМТ

Нагорода ім. Валерія Скорохода (Skorokhod Award)

Тип нагороди: за ініціативою УМТ 

Загальна інформація 

Валерій Володимирович Скороход – видатний всесвітньо відомий вчений в галузі матеріалознавства. Перший Президент УМТ ім. І.М. Францевича. Лауреат золотої медалі ім. В.І. Вернадського Національної академії наук України, золотої медалі ім. Ніколи Тесли Сербської академії наук і мистецтв, автор 10 монографій, академік НАН України і САНІ.   

 

Вимоги до номінантів 

Нагорода ім. Валерія Скорохода (Skorokhod Award) присуджується за визначні досягнення в галузі матеріалознавства впродовж всього життя, що носять міждисциплінарний та глобальний характер. Нагорода відкрита для всіх активно працюючих вчених у всьому світі. Оцінюються номіновані роботи, що опубліковані у відкритому друці і є доступними для громадськості. 

 

Матеріальне вираження: іменний сертифікат з визначенням досягнень, за які присуджено нагороду, пам’ятний знак “Skorokhod Award та грошова премія. 

Лауреати

2023

Великанова Тамара Яківна

Доктор хімічних наук, професор

Головний науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України


Підстава
Видатний внесок в матеріалознавство протягом тривалої, напруженої та успішної наукової діяльності, а саме у розвиток фізико-хімічного матеріалознавства в напрямку фізико-хімічного аналізу гетерогенних багатокомпонентних металічних конденсованих систем як основи розробки нових жароміцних жаростійких матеріалів конструкційного і інструментального призначення для роботи в екстремальних умовах експлуатації.

Біографія
Великанова Тамара Яківна – відомий у світі вчений у галузі фізико-хімічного матеріалознавства. Науковий напрямок – фізико-хімічний аналіз гетерогенних багатокомпонентних металічних конденсованих систем як основи розробки нових жароміцних жаростійких матеріалів конструкційного і інструментального призначення для роботи в екстремальних умовах експлуатації.

Більше…

2022

Ковальченко Михайло Савич

Професор, доктор технічних наук (Металознавство та термічна обробка металів)

Головний науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України


Підстава
Видатний внесок в матеріалознавство протягом життя, зокрема розвиток теорії та практики ущільнення пористих матеріалів під тиском (гарячого пресування).

Біографія
Михайло Савич Ковальченко – провідний український вчений в галузі матеріалознавства.
У 1962 році захистив кандидатську дисертацію та опублікував у співавторстві з Г.В. Самсоновим книгу, присвячену технології гарячого пресування порошків металів та тугоплавких сполук, результатам дослідження ущільнення, структури та властивостей матеріалів, отриманих гарячим пресуванням.

Більше…