УМТ

 

Сертифікат

ПІБ

Коротка інформація

UMRS-2022-006

Євтушенко
Арсеній
Іванович

завідувач відділу
к.ф.-м.н., с.д.
ІПМ НАН України
с. Крюківщина

фізика та технологія плівок та наноструктур оксиднів

UMRS-2022-064

Іващенко
Євген
Вадимович

Доцент
К.т.н, Доцент
НТУУ Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
Київ

Високоенергетичні імпульсні методи поверхневої обробки

UMRS-2022-091

Аршук
Марина
Віталіївна

Доцент
к.т.н.
КПІ
Київ

Сучасні матеріали!!!

UMRS-2022-041

Бабаченко
Олександр
Іванович

директор
докт.техн.наук, ст.наук.співр.
Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України
Дніпро

виробництво металопрокату залізничного призначення, надійність та довговічність залізничних коліс, механічні властивості сталевого металовпрокату

UMRS-2022-031

Балабанов
Антон
Едуардович

Аспірант

Інститут монокристалів НАН Укрвїни
Харків

UMRS-2022-051

Балахонова
Наталія
Олександрівна

Старший викладач
кандидат фізико-математичних наук
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Київ

матеріалознавство, поверхневі плазмон-поляритони

UMRS-2022-059

Безсмертна
Вікторія
Ігорівна

науковий співробітник
доктор філософіі
Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича Національної академії наук України
Київ

Розробка та удосконалення спеціальних полотен для композиційних матеріалів, засобів індивідуального захисту, авіаційної та військової техніки

UMRS-2022-017

Биба
Євген
Георгійович

доцент
к.т.н., доцент
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", кафедра Високотемпературних матеріалів та порошкової металургії
Київ

Титан-матричні композити, адитивні технології, тверді сплави

UMRS-2022-084

Бобіна
Марина
Миколаївна

доцент
к.т.н.
Кафедра фізичного матеріалознавства та термічної обробки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (НН ІМЗ ім. Є.О. Патона)
Київ

Спеціальні сталі, термічна обробка, хіміко-термічна обробка

UMRS-2022-015

Бондаренко
Юлія
Юріївна

професор кафедри приладобудування, мехатроніки та комп'ютеризованих технологій
к.т.н., професор
Черкаський державний технологічний університет
Черкаси

матеріалознавство, неруйнівний контроль, атомно-силова мікроскопія, приладобудування, п'єзоелектричні перетворювачі, розумне землеробство

UMRS-2022-052

Боярська
Інна
Володимирівна

доцент
к.т.н., доцент
Луцький національний технічний університет
Луцьк

Полімерні матеріали

UMRS-2022-081

Бродніковський
Єгор
Миколайович

Завідуючий лабораторії

Інститут проблем матеріалознавства НАН України
Київ

Паливні комірки та водневі технології, матеріали для керамічних паливних комірок

UMRS-2022-089

Білий
Владислав
Олегович

Інженер другої категорії

ІПМ НАНУ ім. І.М.Францевича
Київ

Першопринципні розрахунки пов'язані із твердими розчинами боридів

UMRS-2022-085

Білик
Ігор
Іванович

доцент
К.Т.Н., доцент
НТУУ КПІ ім І.Сікорського
київ

Матеріалознавство

UMRS-2022-050

Бірюкович
Ліна
Олегівна

доцент
К. Т. Н., доцент
Національний технічний університет України "КПІ ім. Ігоря Сікорського"
Київ

Тугоплавкі сполуки

UMRS-2022-042

Василів
Богдан
Дмитрович

Старший науковий співробітник
Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України
Львів

Матеріалознавство керамічних і композитних матеріалів, їх високотемпературна міцність і тріщиностійкість;

Більше...

UMRS-2022-045

Вербицька
Тетяна
Іванівна

Старший викладач, с.н.с.
к.т.н.
Кафедра фізичного матеріалознавства та термічної обробки НН ІМЗ, КПІ ім. Ігоря Сікорського
Київ

Процеси фазоутворення у нанорозмірних плівках FePt, FePd, NiSi та їх фізичні властивості

UMRS-2022-070

Втерковський
Михайло
Ярославович

Асистент каф. ВТМ та ПМ
Ph. D.
Національний технічний університет України "КПІ ім. Ігоря Сікорського" , Навчально - Науковий інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є. О. Патона, кафедра ВТМ та ПМ
Київ

Кераміка на основі карбіду бору, високотемпературна кераміка, створення матеріалів для

Більше...

UMRS-2022-012

ГУМЕН
Олена
Миколаївна

Професор
Доктор технічних наук, професор
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Київ

Комп'ютерне моделювання фазових рівноваг

UMRS-2022-035

Гальчук
Тетяна
Никифорівна

доцент кафедри прикладної механіки та мехатроніки
к.т.н., доцент
Луцький національний технічний університет
Луцьк

Технології матеріалів і машин, переробка стружкових та шламових відходів металообробки, порошкові триботехнічні матеріали.

UMRS-2022-092

Глуховський
Владислав
Вікторович

доцент
к.т.н., доцент
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського", хіміко–технологічний факультет, кафедра хімічної технології композиційних матеріалів
Київ

Неорганічні в'яжучі матеріали та композиційні матеріали на їх основі

UMRS-2022-083

Гребенок
Тетяна
Петрівна

Молодший науковий співробітник
кандидат технічних наук
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича
Київ

Тверді сплави на основі карбіду титану з добавками інших карбідів

UMRS-2022-053

Губенко
Світлана
Іванівна

професор
док. техн. наук, професор
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Інститут чорної металургії НАНУІнститут чорної металургії НАНУ
Дніпро

Розробка наукових основ трансформації неметалевих включень та міжфазних границь включення-матриця

Більше...

UMRS-2022-086

Дудка
Олександр
Іванович

доцент
к.т.н., доцент
Національний технічний університет України "Киівський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського"
Київ

Матеріалознавство

UMRS-2022-073

Жданюк
Наталія
Василівна

старший викладач
канд. тех. наук
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Київ

Синтез і дослідження структури та властивостей тугоплавких неметалевих та силікатних

Більше...

UMRS-2022-034

Зайчук
Наталія
Петрівна

доцент
к.т.н., доцент
Луцький національний технічний університет
Луцьк

Сталі, сплави та матеріали спеціального призначення

UMRS-2022-032

Згалат-Лозинський
Остап
Броніславович

зав. відділом
д.т.н.
ІПМ ім. І.М. Францевича НАН України
Київ

нові методи синтезу та консолідації тугоплавких сполук. 3Д друк.

UMRS-2022-014

Зозуля
Галина
Іванівна

доцент кафедри Хімії і технології неорганічних речовин
к.т.н., доцент
Національний університет "Львівська політехніка"
Львів

UMRS-2022-010

Зінченко
Віктор
Федосійович

Завідувач відділу хімії функциональних неорганічних матеріалів
Доктор хімічних наук , професор
Фізико -хімічний інститут ім.О.В.БогатськогоНАН України
Одеса

Розробкам атеріалів для інтерференційної оптики, хімічні властивості та

Більше...

UMRS-2022-075

Касіяненко
Василь
Харитонович

Професор
доктор фізико-математичних наук, професор
Вінницький національний технічний університет
Вінниця

UMRS-2022-040

Кононенко
Ганна
Андріївна

вчений секретар
докт.техн.наук, ст.досл.
Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України
Дніпро

розробка сталей для металопродукції залізничного призначення; дослідження впливу гарячої пластичної

Більше...

UMRS-2022-027

Корнієнко
Оксана
Анатоліївна

завідувач віділу
д.х.н.
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України
Київ

фазові рівноваги в багатокомпонентних оксидних системах

UMRS-2022-007

Коротков
Костянтин
Андрійович

в.о провідного інжера

Інститут проблем матеріалознавства
Київ

тонкі плівки. фотокаталіз

UMRS-2022-036

Крижановська
Олександра
Сергіївна

Старший науковий співробітник
Кандидат технічних наук
Інститут монокристалів НАН України
Харків

Оптична нанокераміка

UMRS-2022-072

Круглов
Іван
Олександрович

науковий співробітник

КПІ ім. Ігоря Сікорського
Київ

тонкоплівкове матеріалознавство

UMRS-2022-033

Кудь
Ірина
Володимирівна

старший науковий співробітник
к.т.н., ст.н.с.
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України
Київ

UMRS-2022-008

Лавриненко
Олена
Миколаївна

провідний науковий співробітник
д.х.н., с.н.с.
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України
Київ

Розробка методів синтезу нанорозмірних структур на основі РЗЕ, феруму та

Більше...

UMRS-2022-082

Литвин
Роман
Валерійович

завідувач лабораторії
к.т.н.
ІПМ НАН України
Київ

іскро-плазмове спікання, електроіскрове осадження покриттів

UMRS-2022-077

Лоскутова
Тетяна
Володимирівна

Професор кафедри
д.т.н.
Кафедра фізичного матеріалознавства та термічної обробки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (НН ІМЗ ім. Є.О. Патона)
Київ

Хіміко-термічна обробка

UMRS-2022-079

Лужний
Іван
Васильович

Науковий співробітник
кандидат фізико-математичних наук
Інститут проблем матеріалознавства ім.І.М.Францевича Національної академії наук України
м. Київ

Дослідження електронної структури та проведення теоретичних розрахунків оптичних властивостей матеріалів

Більше...

UMRS-2022-058

Мазна
Олександра
Вікторівна

ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛУ
К.Т.Н.
ІПМ НАНУ
КИЇВ

ПОЛІМЕРНІ КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ ВИСОКОМІЦНИХ ВОЛОКОН; КЕРАМІКО-ПОЛІМЕРНІ КОМБІНОВАНІ МАТЕРІАЛИ

UMRS-2022-037

Мазур
Артур
Сергійович

аспірант
магістр
каф. ХТНР, НУ "Львівська політехніка"
Львів

Нанотехнології, Електрохімія, Неорганічна хімія

UMRS-2022-057

Макудера
Аліна
Олександрівна

молодший науковий співробітник

Інститут проблем матеріалознавства ім. Франчевича НАН України
Київ

Вивчення подвійних та потрійних систем на основі оксидів вищої вогнетривкості

Більше...

UMRS-2022-063

Марич
Мирослав
Васильович

Науковий співробітник
Кандидат технічних наук
Інститут проблем матеріалознавства
Київ

Розробка нових зносостійких високоентропійних сплавів методом гарячого штампування із застосуванням

Більше...

UMRS-2022-066

Мініцький
Анатолій
Вячеславович

доцент кафедри
д.т.н., с.н.с.
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Київ

термодеформаційна обробка порошкових матеріалів, адитивні технології

UMRS-2022-071

Орлов
Андрій
Костянтинович

старший викладач, старший науковий співробітник
кандидат технічних наук
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Київ

тонкоплівкове матеріалознавство

UMRS-2022-068

Пилипенко
Ігор
Володимирович

старший викладач
кандидат хімічних наук
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», кафедра хімічної технології кераміки та скла
Київ

адсорбційні матеріали на основі природних шаруватих силікатів

UMRS-2022-055

Повстяной
Олександр
Юрійович

професор кафедри прикладної механіки та мехатроніки
д.т.н., професор
ЛНТУ
Луцьк

компютерне матеріалознавство, порошкова металургія, утилізація промислових відходів, пористі проникливі матеріали

UMRS-2022-078

Погребова
Інна
Сергіївна

Професор кафедри
д.т.н.
Кафедра технології електрохімічних виробництв Хіміко-технологічного факультету КПІ ім.Ігоря Сікорського
Київ

Корозія, захисні покриття

UMRS-2022-061

Редько
Ростислав
Григорович

Завідувач кафедри прикладної механіки та мехатроніки
к.т.н., доцент
ЛНТУ
Луцьк

Процеси механічної обробки, верстати та інструменти; проблеми інтелектуальної власності

UMRS-2022-087

Руденький
Сергій
Олексійович

старший викладач

КПІ ім. Ігоря Сікорського
Київ

Композиційні керамічні матеріали, оксидна нанокераміка

UMRS-2022-060

Рудь
Віктор
Дмитрович

професор кафедри матеріалознавства
доктор технічних наук, професор
Луцький національний технічний університет
м. Луцьк

технології утилізації відходів механообробки, СВС-синтез при отриманні матеріалів триботехнічного та конструкційного призначення, процеси консолідації порошків

UMRS-2022-013

Садова
Оксана
Леонідівна

Доцент кафедри матеріалознавства
Кандидат технічних наук, доцент
Луцький національний технічний університет
Луцьк

Полімеркомпозити матеріали та покриття, біокомпозитні матеріали

UMRS-2022-028

Сафронова
Надія
Андріївна

науковий співробітник
к.т.н.
Інститут монокристалів НАН украіни
Харків

матеріалознавство

UMRS-2022-001

Спасьонова
Лариса
Миколаївна

Доцент кафедри хімічної технології кераміки та скла
Канд. хім. наук, доцент
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Київ

Water chemistry, chemical and environmental technology, treatment of radioactively and

Більше...

UMRS-2022-056

Степанов
Олег
Васильович

Доцент
кандидат технічних наук, доцент
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Київ

математичне та комп'ютерне моделювання в матеріалознавстві

UMRS-2022-002

Суббота
Ірина
Сергіївна

Доцент
К.т.н, доцент
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Київ

Хімічні технології та інженерія

UMRS-2022-067

Сікорський
Олексій
Олексійович

Старший викладач
К.т.н.
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Київ

Композиційні матеріали, будівельна хімія, в'яжучі матеріали, полімерні матеріали

UMRS-2022-029

Тимошенко
Арсеній
Дмитрович

інженер 1 категорії
аспірант
Інститут монокристалів НАН України
Харків

оптична кераміка

UMRS-2022-062

Турчанін
Михайло
Анатолійович

Проректор
доктор хімічних наук, професор
Донбаська державна машинобудівна академія
Краматорськ

фізико-хімічні основи матеріалознавства, металургійних і ливарних процесів

UMRS-2022-021

Фурс
Тетяна
Василівна

доцент кафедри матеріалознавства
к.т.н., доцент
Луцький національний технічний університет
Луцьк

одержання, структура і властивості монокристалів неорганічних сполук

UMRS-2022-076

Хижун
Олег
Юліанович

Завідувач відділу
доктор фізико-математичних наук, с.н.с.
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України
Київ

UMRS-2022-080

Холявко
Валерія
Вікторівна

доцент
к.т.н., доцент
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Київ

структурна інженерія механічних властивостей

UMRS-2022-090

Христенко
Вадим
Володимирович

Доцент
к.т.н.
Кафедра фізичного матеріалознавства та термічної обробки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (НН ІМЗ ім. Є.О. Патона)
Київ

Будова металічних розпалавів

UMRS-2022-030

Черноморець
Дарія
Григорівна

Аспірант
Немає
Інститут монокристалів НАН України
Харків

Матеріалознавство, оптична кераміка, шлікерне литво, ітрій-алюмінієвий гранат, рідкоземельні іони.

UMRS-2022-054

Шемет
Василина
Ярославівна

доцент
кандидат хімічних наук, доцент
Луцький національний технічний університет
Луцьк

Одержання, структура та фізико-хімічні властивості монокристалів неорганічних сполук.

UMRS-2022-093

Шемет
Володимир
Жданович

Старший викладач
к.т.н, с.н.с
Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
Київ

Корозія

UMRS-2022-069

Юркова
Олександра
Іванівна

КПІ ім. Ігоря Сікорського
доктор технічних наук, професор

Київ

UMRS-2022-038

Явецький
Роман
Павлович

Завідувач відділу
доктор технічних наук, професор
Інститут монокристалів НАН України
Харків

Отримання оксидних нанопорошків, спікання нанопорошків у твердій фазі; структурно-фазовий стан

Більше...

UMRS-2022-088

Янченко
Олександр
Борисович

доцент
к. т. н.
Вінницький національний технічний університет
м. Вінниця

ОТРИМАННЯ ВИСОКОВУГЛЕЦЕВИХ СПЛАВІВ З ПРОГНОЗОВАННИМИ ФІЗИКО- МЕХАНІЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ЗА РАХУНОК МОДИФІКУВАННЯМ ПОРОШКОВИМИ МОДИФІКАТОРАМИ

UMRS-2022-074

Яценко
Артем
Павлович

доцент
к.т.н.
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Київ

функціональні покриття на склі, біоматеріали, склокераміка