УМТ

Всеукраїнський конкурс рефератів матеріалознавчої тематики
серед студентів 2-3 курсів вищих навчальних закладів

Українське матеріалознавче товариство ім. І.М. Францевича (УМТ) запрошує молодих, креативних, амбітних, цілеспрямованих та небайдужих до наукового світу студентів 2-3 курсів вищих навчальних закладів взяти участь у конкурсі рефератів на матеріалознавчу тематику.

Теми рефератів можуть бути пов’язані з будь-якими аспектами матеріалознавства, включаючи нові матеріали, властивості матеріалів, їх виробництво, застосування та модифікацію.

Конкурс відбудеться в два етапи:

   • на першому етапі студенти подають електронні копії своїх рефератів до 1 червня 2024 року.
   • на другому етапі, в червні 2024 року, учасники будуть запрошені до участі в онлайн захисті своїх робіт перед журі.

Робоча мова конкурсу: українська.

Співорганізатори:

   • Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України
   • Луцький національний технічний університет
   • Миколаївський національний аграрний університет
   • Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України

Всі учасники конкурсу гарантовано отримають сертифікат!

Переможці отримають цінні нагороди, підтримку УМТ в разі подачі наукової роботи за темою реферату на конкурси у майбутньому, а також нові цікаві знайомства серед однодумців.

Нагороди

1-е місце: 
      – Клавіатура механічна Hator Skyfall Pro з логотипом УМТ
      – Сертифікат переможця
2-е місце:
      – Клавіатура механічна Hator Starfall або бездротова Logitech K380 з логотипом УМТ на вибір
      – Сертифікат переможця
3-є місце:
      – Миша дротова Hator Pulsar або бездротова Logitech Pebble з логотипом УМТ на вибір
      – Сертифікат переможця

Вимоги до учасників конкурсу

   1. Обліковий запис Google
   2. Студентський квиток (фото або скан для завантаження)
   3. Реферат у форматі PDF згідно вимог (див. нижче)

Вимоги до рефератів, що подаються на конкурс

   1. Реферат, що подається на конкурс УМТ повинен мати характер самостійних досліджень з узагальнення літературних джерел щодо актуальних проблем матеріалознавства.
   2. Реферат повинен складатися зі вступної частини, основної частини, висновків та літератури. У розгорнутій вступній частині формулюється досліджувана проблема, проводиться аналіз досліджень останніх років, а також публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, окреслюється її значення та сучасний стан вирішення, описуються обрані конкурсантом методи.
   3. В основній частині стисло, але зрозуміло подається виклад самостійної роботи конкурсанта.
   4. У тексті реферату повинні бути роз’яснення всіх позначень, що зустрічаються, за винятком загальновживаних. Позначення, використані в формулах, повинні бути описані безпосередньо після формули, в якій вони зустрічаються вперше в даній статті, за винятком випадків, коли вони описані раніше в тексті. Якщо в індексах змінних або виразів вживаються скорочення, їх зміст повинен бути пояснений в тексті, або мають бути чіткими, наприклад, Tкр.- температура кристалізації.
    Текст реферату повинен бути ретельно відредагований і надрукований через 1,5 інтервали з полями: праве – 10 мм; верхнє, нижнє і ліве – 20 мм, При комп’ютерному наборі слід використовувати шрифт гарнітури “Times New Roman” висотою 12 пт.
   5. Хімічні формули набирають прямим шрифтом.
   6. На всі рисунки й таблиці давати посилання в тексті.
   7. У висновках коротко формулюються основні результати роботи, їх можливе теоретичне і практичне застосування. Загальний обсяг повинен бути не меншим 10 сторінок.
   8. Реферат повинен супроводжуватися списком використаних джерел та літератури.
   9. Посилання в тексті подавати тільки у квадратних дужках, наприклад [1], [1, 6]. Літературу оформляти згідно ДСТУ 8302:2015 або одним зі стилів міжнародних видань з природничих наук (Springer Vancouver, Nature, IEEE та ін.).
   10. Література, що подається в кінці публікації, повинна розташовуватися в порядку її першого згадування в тексті реферату.

Критерії оцінювання рефератів

 

№ п/п

Показники, за якими оцінюється конкурсна робота

Максимальна оцінка

1.

Зміст реферату

20

1.1.

Обсяг реферату не менше 10 сторінок

1

1.2.

Список використаної наукової літератури нараховує 5-6 джерел

1

1.3.

В рефераті представлено схеми і (або) розрахунки і (або) графічний матеріал

1

1.4.

Тема реферату актуальна, сформульована чітко, лаконічно та зрозуміло

1

1.5.

В роботі аргументовано вибір теми дослідження та її актуальність

1

1.6.

Проблема, яка розглядається в рефераті, викладена повно, послідовно, логічно

1

1.7.

Рисунки, схеми, графіки виконані якісно

1

1.8

У рефераті подано аналіз результатів досліджень вітчизняних науковців щодо проблеми, заявленої у темі роботи

1

1.9.

У рефераті подано аналіз результатів досліджень зарубіжних науковців щодо проблеми, заявленої у темі роботи

1

1.10

Наявність посилань на наукові джерела у тексті роботи

1

1.11.

В рефераті присутні висновки

1

1.12.

Висновки викладено лаконічно

1

1.13.

Наявність власного дослідження

2

1.14.

Реферат написано грамотно українською мовою

1

1.15.

Робота є оригінальною з нестандартними підходами

5

2.

Онлайн захист реферату

20

2.1.

Наявність презентації

2

2.2.

В презентації присутні ілюстрації, схеми, рисунки, графіки

2

2.3.

Зрозумілий виклад матеріалу

2

2.4.

Тема реферату розкрита в повній мірі

2

2.5.

Лаконічність доповіді

2

2.6.

Змістовність та наукова коректність відповідей

2

2.7.

Вільне володіння матеріалом

4

2.8.

Доповідь логічно структурована

2

2.9.

Пояснено, присутній в доповіді графічний матеріал, формули, рисунки

2

Разом

40

У разі питань, звертайтесь, будь ласка, за адресою youth@umrs.org.ua
Українське матеріалознавче товариство

Щиро сподіваємось на Вашу підтримку і поширення інформації серед студентів.

Разом ми зможемо більше!

З вірою в перемогу,
Команда UMRS_youth

2023

Представляємо Переможців Всеукраїнського Конкурсу Рефератів з Матеріалознавства!

Ми з великою гордістю оголошуємо переможців 2023 року Всеукраїнського Конкурсу Рефератів з Матеріалознавчої Тематики!

Цьогоріч рівень поданих на конкурс студентських робіт виявився дуже високим: багато рефератів крім літературного огляду містили результати власних наукових досліджень. Після ретельного розгляду та оцінювання кожної роботи конкурсним журі було відібрано три роботи, які виділилися своєю оригінальністю, глибоким аналізом літератури та внеском в галузь матеріалознавства. 29 вересня 2023 року відбувся фінальний етап конкурсу, на якому переможці представили та захистили свої роботи:

І місцеВолошина Катерина Русланівна

Дніпровський державний технічний університет, металургійний факультет, спеціальність – фізика і астрономія (3-й курс)

Тема реферату «Матеріалознавчі аспекти аморфізації металевих розплавів»

ІІ місцеРуденко Максим Віталійович

Харківський національний автомобільно-дорожній університет, механічний факультет, спеціальність – матеріалознавство (3-й курс)

Тема реферату «Впливу стану поверхні на поведінку виробів при навантаженні та їх властивості»

ІІІ місцеСьомак Любов Володимирівна

Луцький національний технічний університет, факультет митної справи, матеріалів та технологій, спеціальність – матеріалознавство (3-й курс)

Тема реферату: «Плазмоелектролітне оксидування – новітня технологія поверхневої обробки легких металів. Переваги та недоліки, перспективи використання»

 

Переможців конкурсу нагороджено цінними призами від УМТ.

Сердечно вітаємо наших переможців та щиро дякуємо всім учасникам за виявлений інтерес до матеріалознавчої науки. Сподіваємося, що ваша праця та зацікавленість в матеріалознавстві матимуть продовження в науково-дослідних роботах в даній галузі!