Відкрито подання матеріалів для участі у VIIІ Міжнародній Самсонівській конференції MSRC-2022, яка відбудеться 24-27 травня 2022 року.

24-27 травня 2022 року відбудеться 
VIIІ Міжнародна Самсонівська конференція
“Materials Science of Refractory Compounds ” (MSRC-2022) 

Конференція носить ім’я видатного вченого Григорія Васильовича Самсонова – одного з основоположників матеріалознавства тугоплавких карбідів, нітридів, боридів, силіцидів тощо. Під його керівництвом синтезовано та детально охарактеризовано понад 400 тугоплавких сполук. Тугоплавкі сполуки здатні працювати в екстремальних умовах, таких як високі температури і тиск, агресивні хімічні та радіаційні середовища. Сьогодні матеріали на основі тугоплавких сполук знайшли широке застосування в багатьох галузях промисловості, зокрема в авіа- та ракетобудуванні.  

Організатори заходу: Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України (ІПМ), Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського» МОН України (КПІ) та Українське матеріалознавче товариство ім. І.М. Францевича (УМТ). 

Мета конференції: сприяння обміну ідеями та обговорення наукових результатів у створенні, дослідженні та застосуванні матеріалів на основі тугоплавких сполук: карбідів, боридів, нітридів, силіцидів та інше.

Тематика конференції: електронна структура та властивості тугоплавких сполук; композиційні та керамічні матеріали на основі тугоплавких сполук, низькорозмірні тугоплавкі матеріали, захисні покриття та інженерія поверхні.

Офіційна мова конференції: англійська.

Місце проведення: конференція відбуватиметься в гібридному режимі (он-лайн та оф-лайн участь) з основним місцем проведення в м. Києві (КПІ).  

Для участі в конференції необхідно подати тези доповідей до 15 березня 2022 року. 

З більш детальною інформацією про конференцію MSRC-2022 можна ознайомитись на сайті конференції