Українське матеріалознавче товариство ім. І. М. Францевича

Основні цілі УМТ є:
– сприяння розвитку наукових досліджень в галузі матеріалознавства;
– створення новітніх технологій і матеріалів;
– вирішення питань організації їх виробництва і широкого впровадження;
– захист спільних інтересів своїх членів.

Переваги для індивідуальних членів:
1. Доступ до платформи УМТ.
2. Знижка оргвнеску при участі в конференціях організованих УМТ.

Переваги для корпоративних членів:
1. Інформаційна підтримка на заходах УМТ
2. Широке коло контактів
3. Інформаційна та консультативна підтримка участі у міжнародних проєктах.