УМТ

Нагорода ім. Григорія Самсонова (Samsonov Award)

Тип нагороди: за ініціативою УМТ  

 

Загальна інформація 

Григорій Валентинович Самсонов – видатний, всесвітньо відомий вчений в галузі матеріалознавства тугоплавких речовин. Засновник наукової школи з матеріалознавства тугоплавких сполук в ІПМ ім. І.М. Францевича. Лауреат державної премії України, автор близько 40 монографій, підручників, довідників, член-кореспондент АН України.  

 

Вимоги до номінантів 

Нагорода ім. Г.В. Самсонова (Samsonov Award) – за визначні досягнення в галузі матеріалознавства тугоплавких сполук за останні п’ять років. Нагорода відкрита для всіх активно працюючих вчених у всьому світі. Оцінюються номіновані роботи, що опубліковані у відкритому друці і є доступними для громадськості. 

 

Матеріальне вираження: іменний сертифікат з визначенням досягнень, за які присуджено нагороду, пам’ятний знак “Samsonov Medal” та грошова премія. 

Лауреати

2022 (конкурс 2021)

Ковальченко Михайло Савич

Професор, доктор технічних наук (Металознавство та термічна обробка металів)

Головний науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України


Підстава
Видатний внесок в матеріалознавство протягом життя, зокрема розвиток теорії та практики ущільнення пористих матеріалів під тиском (гарячого пресування).

Біографія
Михайло Савич Ковальченко – провідний український вчений в галузі матеріалознавства.
У 1962 році захистив кандидатську дисертацію та опублікував у співавторстві з Г.В. Самсоновим книгу, присвячену технології гарячого пресування порошків металів та тугоплавких сполук, результатам дослідження ущільнення, структури та властивостей матеріалів, отриманих гарячим пресуванням.
У 1973 році Ковальченко М. С. захистив докторську дисертацію за результатами дослідження впливу нейтронного випромінювання на властивості гарячепресованих матеріалів. Результати цих досліджень висвітлено також у монографії, яку було опубліковано у 1979 році.
Суттєвою складовою дослідницької діяльності Ковальченка М.С. були також питання ущільнення пористих матеріалів під тиском. Результатами цих робіт стали динамічна теорія механічного впливу на пружні та в’язко-пружні тіла, а також монографія щодо основ обробки пористих матеріалів під тиском, опублікована у 1980 році.
Загалом, результатами наукової діяльності Ковальченка М.С. є понад 400 наукових праць, а педагогічної – плеяда кваліфікованих вчених, в тому числі 35 кандидатів наук та 5 докторів наук. Його здобутки відзначено преміями Ради міністрів СРСР в галузі науки і техніки (1986, 1989 р.), орденом “Знак Почета” (1982 р.), медалями (1970, 1982, 1984 р.), Похвальною Грамотою Верховної Ради УРСР (1982), Державною премією в галузі науки і техніки (1994). У 1998 році йому присуджено звання “Заслужений діяч науки і техніки України”. У 2013 та 2014 роках отримав Похвальну грамоту та медаль “За наукові досягнення” НАН України.