УМТ

Зверніть увагу!
Семінари перенесено на невизначений термін

З метою підвищення рівня професійної компетенції фахівців-матеріалознавців щодо термічного аналізу матеріалів, компанія NETZSCH  в Україні та Українське  матеріалознавче товариство ім. І.М. Францевича (УМТ) пропонують вашій увазі серію навчальних семінарів “Матеріали можуть багато розповісти – потрібно лише зрозуміти їх мову”.

 

 

СЕМІНАР 1 

 

Назва: «Термогравіметрія та диференційна скануюча калориметрія – класичні методи термоаналізу – ефективні інструменти в промисловості, дослідженнях та розробках» 

 

Тема: DSC, TGA, STA, EGA 

 

Дата проведення: лютий 2022 

 

План: 

    1. DSC: Диференційна сканувальна калориметрія. Визначення температури переходу та зміни ентальпії в твердих тілах і рідинах за контрольованої зміни температури.) 
    2. TGA: Термогравіметричний аналіз. Визначення термічної стабільності та розкладання матеріалів. 
    3. STA – TGA-DSC/-DTA: Синхронний термічний аналіз. Поєднання диференційної сканувальної калориметрії та термогравіметричного аналізу. 
    4. EGA – MS/FT-IR/GC-MS: Аналіз виділених газів – Масспектрометрія, ІЧ-Фур’є спектрометрія, Газова хроматографія. 

 

 

СЕМІНАР 2 

 

Тема: DIL, TMA, DMA  

 

Дата проведення:  квітень 2022 

 

План: 

    1. DIL: Дилатометрія. Визначення характеристик теплового розширення матеріалів. 
    2. TMA: Термомеханічний аналіз. Визначення зміни термомеханічних властивостей матеріалів під впливом температури. 
    3. DMA: Динамічний Механічний Аналіз. Дослідження в’язкопружних властивостей матеріалів, в залежності від температури. 

 

 

СЕМІНАР 3

 

Тема: LFA, HFM, GHP  

 

Дата проведення: вересень 2022 

 

План: 

    1. LFA: Визначення температуропровідності методом лазерного спалаху. 
    2. HFM: Визначення теплопровідності методом теплового потоку. 
    3. GHP: Визначення теплопровідності методом гарячої охоронної зони.

 

 

СЕМІНАР 4

 

Тема: TDTR, SBA, DEA, SensXPERT 

 

Дата проведення: листопад 2022 

 

План: 

    1. TDTR: Терморефлективність при імпульсному променевому нагріванні. Вимірювання тепло- і температуроровідності тонких плівок. 
    2. SBA: Визначення коефіцієнта Зеєбека та визначення електропровідності. 
    3. DEA: Діелектричний аналіз. Визначення змін в’язкості та затвердіння матеріалу, шляхом вимірювання зміни діелектричних властивостей. 
    4. SensXPERT:  Поєднання термічного аналізу та штучного інтелекту для оптимізації виробництва.