УМТ

У вересні 2021 року на засіданні Бюро Українського матеріалознавчого товариства ім. І. М. Францевича було затверджено Положення про нагороди УМТ (деталі – за посиланням Положення про нагороди – УМТ (umrs.org.ua)), а також прийнято рішення про проведення конкурсу про здобуття іменних премій УМТ в 2021 році. Для колег-матеріалознавців пропонується прийняти участь у конкурсі на здобуття постійних нагород УМТ

    • нагорода ім. Валерія Скорохода (Skorokhod Award) – за визначні досягнення в галузі матеріалознавства впродовж всього життя;
    • нагорода ім. Григорія Самсонова (Samsonov Award) – за визначні досягнення в галузі матеріалознавства тугоплавких сполук впродовж останніх 5 років;

Також, за ініціативи та фінансової підтримки академіка НАН Україні Рагулі А.В., в 2021 році буде проведено конкурс на нагороду ім. Олени Андрієвської (Andrievska Award) – за найцінніший внесок у побудову діаграм стану фазових рівноваг багатокомпонентних систем протягом календарного року.

Оголошення конкурсу найближчим часом буде опубліковано на сайті УМТ.